Pääsihteeri

Järjestöä johtaa pääsihteeri, jonka parlamentaarinen yleiskokous valitsee viideksi vuodeksi kerrallaan. Hän vastaa strategisesta suunnittelusta ja neuvoston toimintaohjelman ja budjetin toteuttamisesta sekä johtaa ja edustaa järjestöä.
Verkkosivut

 

Parlamentaarinen yleiskokous valitsee myös apulaispääsihteerin viisivuotiskaudeksi vaalissa, joka järjestetään pääsihteerivaalista erillisenä
Verkkosivut

 


Ministerikomitea

Ministerikomitea on Euroopan neuvoston päätöksentekoelin ja se koostuu jäsenmaiden ulkoministereistä tai maiden Strasbourgissa olevista pysyvistä diplomaattisista edustajista. Ministerikomitea määrittää Euroopan neuvoston poliittisen linjan ja hyväksyy sen budjetin ja toimintaohjelman.
Verkkosivut


Parlamentaarinen yleiskokous (PACE)

Parlamentaarinen yleiskokous (PACE) on 46 jäsenmaata edustavan 306 kansanedustajan kokous. Se valitsee pääsihteerin, ihmisoikeusvaltuutetun ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarit. Yleiskokous on demokraattinen keskustelufoorumi, joka valvoo vaaleja, ja sen komiteoilla on tärkeä ajankohtaisten asioiden seurantatehtävä.
Verkkosivut


Paikallis- ja aluehallinnon kongressi

Paikallis- ja aluehallinnon kongressi on Euroopan neuvoston elin, joka vastaa paikallis- ja aluedemokratian vahvistamisesta 46 jäsenmaassa. Kongressilla on kaksi kamaria eli kunta- ja aluekamari sekä kolme komiteaa. Sen 612 jäsentä ovat yli 150 000 eurooppalaista paikallis- ja alueviranomaista edustavia luottamushenkilöitä.
Verkkosivut


Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on pysyvä oikeuselin, joka takaa kaikille eurooppalaisille Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaiset oikeudet. Ihmisoikeustuomioistuimeen voivat vedota sekä valtiot että yksityishenkilöt kansallisuudesta riippumatta. Euroopan neuvoston 46 jäsenmaata ovat myös ihmisoikeussopimuksen allekirjoittajamaita.
Verkkosivut


Ihmisoikeusvaltuutettu

Ihmisoikeusvaltuutettu ottaa itsenäisesti kantaa ja kiinnittää huomiota ihmisoikeusloukkauksiin.
Verkkosivut

 


Kansainvälinen kansalaisjärjestöjen kongressi (INGO)

The Conference includes some 400 international Non Governmental Organisations (INGOs). It provides vital links between politicians and the public and brings the voice of civil society to the Council. The Council's work benefi ts extensively from the INGOs' expertise and their outreach to European citizens.
Verkkosivut


Maailmanlaajuinen yhteistyö

The Council of Europe works in close partnership with the European Union, and co-operates with the United Nations, the Organization for Security and Co-operation in Europe, and with partner countries in its neighbourhood and worldwide.
 

Did you know?
Eurimages, set up in 1988, is the first European cinema support fund.

Testaa tietosi

Mikä alla olevista maista ei ole Euroopan neuvoston jäsen?

  1. Sveitsi
  2. Ukraina
  3. Valkovenäjä
Sulje

Väärä vastaus…

Sulje

Väärä vastaus…

Sulje

Oikea vastaus!