Inimõigused, demokraatia, õigusriik
 

Euroopa Nõukogu kaitsekõneleb sõnavabaduse ja meediavabaduse poolt, kogunemisvabaduse, võrdõiguslikkuse ja vähemuste kaitse poolt. Nõukogu on käivitanud teavitamisi teemadel nagu lastekaitse, viha õhutava netisisu vastu ja Romade kui Euroopa arvukaima vähemuse õigused. Euroopa Nõukogu aitab osalisriikidel võidelda korruptsiooni ja terrorismi vastu ning teostada vajalikke kohtureforme. Nõukogu põhiseaduslik ekspertrühm, tuntud ka kui Veneetsia Komisjon, nõustab õiguslikult riike kogu maailmas.

Euroopa Nõukogu edendab inimõigusi rahvusvaheliste konventsioonide abil, näiteks Konventsioon naistevastase vägivalla ja koduvägivalla ennetamiseks ning selle vastu võitlemiseks ja Küberkuritegevuse vastane Konventsioon. Nõukogu seirab osalisriikide edasiarenemist nendes valdkondades ning edastab sõltumatutest ekspertidest seirekogude kaudu vastavaid soovitusi. Tänasel päeval ei rakenda ükski Euroopa Nõukogu osalisriik enam surmanuhtlust.

Did you know?
The 10 000 pharmaceutical products manufactured and sold in Europe are subject to strict controls thanks to the work of the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare.

Viktoriin

Euroopa Nõukogu on 27-liikmesriigiga Euroopa Liidust täiesti eraldiolev organisatsioon. Kuid mitte ükski riik ei ole kunagi liitunud Euroopa Liiduga, ilma eelnevalt olemata Euroopa Nõukogu osalisriik.

Kui palju osalisriike on Euroopa Nõukogul?

  1. 39
  2. 42
  3. 46
Sulge

Vale vastus...

Sulge

Vale vastus...

Sulge

Õige vastus!