Euroopa Nõukogu on 27-liikmesriigiga Euroopa Liidust täiesti eraldiolev organisatsioon. Kuid mitte ükski riik ei ole kunagi liitunud Euroopa Liiduga, ilma eelnevalt olemata Euroopa Nõukogu osalisriik.

Kui palju osalisriike on Euroopa Nõukogul?

 1. 39
 2. 42
 3. 46
Sulge

Vale vastus...

Sulge

Vale vastus...

Sulge

Õige vastus!

Mis päeval tähsitatakse Strasburgi Euroopa Nõukogu sünnipäeva?

 1. 1. mail
 2. 8. märtsil
 3. 5. mail
Sulge

Vale vastus...

Sulge

Vale vastus...

Sulge

Õige vastus!

Milline alljärgnevatest riikidest ei ole Euroopa Nõukogu osalisriik?

 1. Šveits
 2. Ukraina
 3. Valgevene
Sulge

Vale vastus...

Sulge

Vale vastus...

Sulge

Õige vastus!

Kes oli oluline poliitik, kes Euroopa Nõukogu ees kõneledes kutsus üles ehitama “ühist Euroopa kodu”?

 1. Winston Churchill 1949. a.
 2. Mikhail Gorbachev 1989. a.
 3. Vaclav Havel 1995. a.
Sulge

  Vale vastus...

Sulge

  Õige vastus!

Sulge

  Vale vastus...

Euroopa Nõukogu on koostanud terve rea “lepete” nime all tuntud õigusinstrumente (konventsioonid, hartad, lepingud).  Kui palju lepinguid on Euroopa Nõukogu koostanud tänase päeva seisuga?

 1. 100
 2. 200
 3. 300
Sulge

Vale vastus...

Sulge

Õige vastus!

Sulge

Vale vastus...

Sulge

Vale vastus...

Sulge

Õige vastus!

Sulge

Vale vastus...

Kui palju põliselanike keeli on Euroopas hinnanguliselt olemas?

 1. Vähem kui 100
 2. 100 kuni 200
 3. Enam kui 200
Sulge

  Vale vastus...

Sulge

  Vale vastus...

Sulge

  Õige vastus!

Olles kõige suurem Euroopa poliitiline organisatsioon, kui palju Euroopa mandri kodanikke esindab Euroopa Nõukogu?

 1. 500 miljonit
 2. 700 miljonit
 3. 1046 miljonit
Sulge

  Vale vastus...

Sulge

  Õige vastus!

Sulge

  Vale vastus...

Mis aastal kirjutati alla Euroopa Inimõiguste Konventsioonile, mis on esimene rahvusvaheline õigusinstrument, mis tagab inimõiguste kaitse?

 1. 1950
 2. 1951
 3. 1957
Sulge

  Õige vastus!

Sulge

  Vale vastus...

Sulge

  Vale vastus...

Did you know?
Workers' and employers' organisations can appeal to the European Committee of Social Rights if rights enshrined in the European Social Charter are not respected by member countries which have accepted the complaints procedure.