Back

Dataskyddsdagen

Nya riktlinjer om artificiell intelligens
Europarådets Strasbourg 28 januari 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Shutterstock.com

Shutterstock.com

Med anledning av Dataskyddsdagen den 28 januari har kommittén för Europarådets fördrag om dataskydd ”Konvention 108” publicerat Riktlinjer om artificiell intelligens och skydd av data.

Riktlinjerna syftar till att vara ett hjälpmedel för beslutsfattare, utvecklare, tillverkare och tjänsteleverantörer inom artificiell intelligens (AI) i arbetet med att säkerställa att användning av AI inte underminerar rätten till skydd av data.

Konventionens kommitté betonar att skyddet av mänskliga rättigheter, inklusive rätten till skydd av personuppgifter, ska vara en grundläggande förutsättning vid utvecklande och användning av tillämpningar inom artificiell intelligens, i synnerhet då de används inom beslutsprocesser, och ska baseras på principerna i den uppdaterade dataskyddskonventionen, ”Konvention 108+”, framlagd för underskrift i oktober 2018.

Dessutom ska alla innovationer inom AI-området noga tillse att undvika och minska potentiella risker för behandling av personuppgifter, och möjliggöra att personer vars data registreras får meningsfull kontroll över databehandlingen och dess effekter.

Finlands utrikesminister och ordföranden i ministerkommitténs för Europarådet Timo Soini välkomnade antagandet av riktlinjerna och sa: ”Artificiell intelligens ger fördelar i våra dagliga liv, men det är nödvändigt att studera de etiska och juridiska frågor som den ger upphov till. För att begrunda detta har vi bjudit in ett stort antal kvalificerade experter från alla medlemsstater till en konferens i Helsingfors den 26 och 27 februari, för att utbyta tankar och kunskaper om hur utvecklingen av artificiell intelligens påverkar mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen”.

Stefano Rodotà-priset

Europarådets första Stefano Rodotà-pris har tilldelats Ingrida Milkaite och Eva Lievens för deras arbete inom ett forskningsprojekt utfört vid Gents universitet i syfte att placera barns rättigheter och dataskydd i ett sammanhang: Ett perspektiv utifrån barns rättigheter på integritet och dataskydd i den digitala tidsåldern.

Vinnarna får möjlighet att presentera sitt projekt vid nästa plenum i kommittén för konvention 108 i Strasbourg i juni 2019. Stefano Rodotà-priset delas ut en gång per år i samband med Dataskyddsdagen och premierar innovativa och nyskapande akademiska forskningsprojekt inom området dataskydd.

Europarådet på dataskyddskonferenser

Delegationer från Europarådet deltar den här veckan såväl i en internationell konferens som arrangeras av Marockanska nationella dataskyddskommissionen i Fès, Marocko, den 28 januari, som i konferensen Datorer, integritet och dataskydd (CPDP) i Bryssel från 30 januari till 1 februari.

Dataskyddsdagen

Dataskyddsdagen inrättades av Europarådet 2006 och högtidlighålls den 28 januari varje år, det datum då Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter lades fram för signering. Dataskyddsdagen högtidlighålls nu globalt och kallas Dataintegritetsdagen utanför Europa.


Follow us Follow us

       

Galleries Galleries
galleries link
Facebook Facebook
@coe on twitter @coe on twitter