Back

Tietosuojapäivä

Uusi tekoälyohjeistus
Euroopan neuvosto Strasbourg 28 tammikuu 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Shutterstock.com

Shutterstock.com

Euroopan neuvoston tietosuojasopimuksen eli ”yleissopimuksen 108" neuvoa-antava komitea julkisti 28.1. vietetyn tietosuojapäivän yhteydessä Tekoäly- ja tietosuojaohjeistuksen.

Ohjeistuksen tavoitteena on auttaa poliitikkoja, tekoälyn (AI) kehittäjiä, valmistajia ja palveluntarjoajia varmistumaan siitä, että AI-sovellukset eivät heikennä tietosuojaoikeutta.

Yleissopimuksen komitea korostaa sitä, että ihmisoikeuksien suojelun, johon kuuluu myös oikeus henkilötietojen suojaan, tulisi olla AI-sovellusten kehittämisen ja käyttöönoton olennainen edellytys etenkin, kun näitä sovelluksia käytetään päätöksentekomenettelyissä. Niiden tulee perustua päivitetyn ja allekirjoituksille lokakuussa 2018 avatun tietosuojayleissopimuksen eli ”yleissopimus 108+":n periaatteille.  

Lisäksi kaikessa AI-alan innovaatioiden kehittämisessä on pidettävä tarkka huoli siitä, että ne välttävät ja vähentävät henkilötietojen käsittelyyn liittyviä mahdollisia riskejä ja antavat rekisteröidyille mahdollisuuden valvoa tietojen käsittelyä ja sen vaikutuksia merkityksellisellä tavalla.

Suomen ulkoministeri ja Euroopan neuvoston ministerikomitean puheenjohtaja Timo Soini piti ohjeistuksen käyttöönottoa tervetulleena ja totesi: ”Tekoäly tuottaa hyötyjä arkeemme. Samalla on kuitenkin tarpeen miettiä sen mukanaan tuomia eettisiä ja juridisia kysymyksiä. Olemme kutsuneet tähän pohdintaan mukaan parhaita asiantuntijoita kaikista jäsenmaista keskustelemaan Helsingissä 26. ja 27. helmikuuta järjestettävässä kongressissa tekoälykehityksen vaikutuksista ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteisiin. Kongressi antaa meille tilaisuuden ajatusten ja tietojenvaihtoon.

Stefano Rodotà -palkinto

Euroopan neuvoston ensimmäinen Stefano Rodotà -palkinto on myönnetty Ingrida Milkaitelle ja Eva Lievensille heidän työstään Ghentin yliopiston tutkimusprojektissa, jonka tarkoituksena oli yhdistää lasten oikeuksien ja tietosuojan näkökulmat: Yksityisyyden suojaa ja tietosuoja lasten oikeuksien näkökulmasta digitaalisella ajalla. 

Palkinnonsaaneilla on tilaisuus esitellä hankettaan yleissopimuksen 108 komitean seuraavassa täysistunnossa Strasbourgissa kesäkuussa 2019. Stefano Rodotà -kunniapalkinto jaetaan tästä lähtien tietosuojapäivän yhteydessä innovatiivisille ja omaperäisille tietosuoja-alan akateemisille tutkimushankkeille.

Euroopan neuvosto tietosuojakongresseissa

Euroopan neuvostoa edusta valtuuskunta osallistuu tällä viikolla kansainväliseen kongressiin, jonka Marokon kansallinen tietosuojaneuvosto järjestää Fezissä 28.1. Neuvosto on edustettuna myös Brysselissä 30.1.–1.2. pidettävässä Tietokoneet, yksityisyyden ja tietojen suoja eli CPDP-kongressissa.  

Tietosuojapäivä

Euroopan neuvoston tietosuojapäivää on vietetty vuodesta 2006 alkaen tammikuun 28. päivänä. Tuolloin yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehty Euroopan neuvoston yleissopimus avattiin allekirjoituksille. Tietosuojapäivää vietetään nyttemmin maailmanlaajuisesti, ja Euroopan ulkopuolella se tunnetaan nimellä Yksityisyyspäivä.


Follow us Follow us

       

Galleries Galleries
galleries link
Facebook Facebook
@coe on twitter @coe on twitter