Prevenirea torturii și relelor tratamente

Descriere succintă:

Proiectul a oferit susținere amplă în domeniul prevenirii și combaterii torturii și relelor tratamente, prin facilitarea discuțiilor, între instituțiile naționale relevante, cu privire la legislația și reglementarea în domeniu, precum și, investigarea cazurilor de tortură și relelor tratamente.

Ca urmare, a adoptării noii legi a Procuraturii, legislației corespunzătoare, precum și a dezvoltării noilor instituții ale procuraturii, au fost organizate discuții, cu experții, cu privire la regulamentele interne și cerințele privind documentarea semnelor torturii și relelor tratamente și investigarea eficientă a astfel de cazuri, cu implicarea a câtorva instituții de aplicare a legii.

Au fost oferite recomandări practice, PG și CSP, în urma analizei modificărilor legislative și instituționale recente, legate de investigarea eficientă a cazurilor de tortură și rele tratamente.

Mai mult decât atât, cu susținerea proiectului, DIP a fost dotat cu echipament necesar pentru documentarea corectă a semnelor de tortură și rele tratamente, precum și, pentru îmbunătățirea respectării drepturilor omului si securității în penitenciare.

Realizările proiectului la finele anului 2016:

  • Au fost analizate prevederile legislative și soluțiile instituționale privind investigarea torturii/relelor tratamente, iar, constatările și recomandările relevante, au fost transmise autorităților;
  • capacitățile și abilitățile profesionale ale angajaților instituțiilor penitenciare și personalului medical au fost îmbunătățite cu privire la prevenirea relelor tratamente;
  • Echipament tehnic performant, pentru toate instituțiile penitenciare din Moldova, pentru înregistrarea și documentarea eficientă a cazurilor de rele tratamente.

Cum a realizat proiectul aceste lucruri:

  • Au fost organizate o masă rotunda de dezbateri și două întâlniri cu experții și autoritățile relevante (Procuratura, MJ, MAI, DIP) pentru a discuta subiecte ce țin de documentarea corectă a semnelor de tortură și rele tratamente și investigarea eficientă a astfel de cazuri;
  • Au fost organizate instruiri, a formatorilor pentru reprezentanții DIP și MIA, cu privire la prevenirea și combaterea torturii și relelor tratamente, fiind identificați 20 de formatori (80% bărbați și 20% femei) în cadrul DIP și, deja, aproximativ 80 de angajați ai DIP (74% bărbați și 26% femei) au fost deja instruiți pe aceste subiecte;
  • Personalul medical al penitenciarelor au fost instruite cu privire la protocolul de la Instabil și standardele de documentare a semnelor de rele tratamente;
  • Peste 100 de dispozitive și echipament tehnic, ce include camera foto/video, dispozitive de supraveghere, scanere, imprimante, etc., pentru documentarea cazurilor de rele tratamente și tortură, au fost donate celor 17 penitenciare din Moldova cu scopul de a îmbunătăți respectarea drepturilor omului în închisori.