descrierea proiectului

Obiectivele specifice:

  1. Consolidarea capacităților principalelor părți interesate în vederea asigurării respectării legislației din domeniul justiției penale în corespundere cu standardele europene și susținerii reformei instituționale a Procuraturii.
  2. Consolidarea capacității instituționale de implementare a mandatului Ombudsmanului și a Mecanismului Național de Prevenire a Torturii (MNPT) în conformitate cu standardele internaționale recunoscute de Principiile Organizației Națiunilor Unite (ONU) de la Paris și de convențiile ONU/CE împotriva torturii
  3. Consolidarea capacității instituționale de adoptare a garanțiilor normative,implementare a strategiilor și planurilor de acțiune, care vizează prevenirea și asigurarea măsurilor de remediere în caz de maltratare.

Rezultatele scontate:

  • Consilierea reprezentanților Procuraturii și a Ministerului Justiției de către Consiliul Europei/Comisia de la Veneția cu privire la reforma Procuraturii și alte procese legislative și susținerea Institutului Național al Justiției la elaborarea metodologiei și materialelor de instruire.
  • Consolidarea capacității, eficacității și independenței Oficiului Avocatului Poporului (Ombudsmanul) și a Mecanismului Național de Prevenire a Torturii la efectuarea evaluării legilor și a necesităților, organizarea instruirilor relevante și consilierea de către experții Consiliului Europei în conformitate cu Protocolul opțional la Convenția ONU împotriva torturii (OPCAT) și cele mai bune practici Europene.
  • Consilierea continuă de către experți a actorilor cheie în vederea prevenirii și protecției împotriva relelor tratamente și promovarea toleranței zero față de relele tratamente.

Metodologia & mijloacele/resursele pe care proiectul se bazează:

  • Utilizarea standardelor CE cu privire la democrație, resurse umane și aplicare a legii/respectarea angajamentelor Republicii Moldova față de CE;
  • Planul de Acțiuni al Consiliului Europei pentru susținerea reformelor democratice în Republica Moldova 2013-2016 și Strategia de reformarea a sectorului justiției din Republica Moldova 2011-2016;
  • sinteza suportului tehnic, asistența/consilierea experților, consolidarea capacităților cu susținerea politică a CE pentru atingerea obiectivelor stabilite;
  • sinergie completă cu politica de integrare europeană a Republicii Moldova și cooperarea cu alți parteneri internaționali de dezvoltare (UE, OSCE, ONU, Statele Unite, etc.).