Cyngor Ewrop sydd wedi cynhyrchu’r testun hwn ac sy’n rhoi caniatâd i’w ddefnyddio. Cyhoeddir y cyfieithiad answyddogol hwn drwy drefniant gyda Chyngor Ewrop, ond y cyfieithydd yn unig sy’n gyfrifol amdano.

 

Children’s rights / Droits des enfants / Hawliau plant

Human rights education / L'éducation aux droits de l’homme / Addysg hawliau dynol

Child participation / La participation des enfants / Cyfranogiad plant

Sexual violence / La violence sexuelle / Trais rhywiol

Violence (other) / La violence (autre) / Trais (arall)

Corporal punishment and positive parenting / Le châtiment corporel et la parentalité positive / Cosb gorfforol a magu plant mewn modd cadarnhaol

Child-friendly justice / Une justice adapté aux enfants / Cyfiawnder sydd o les i blant

Child-friendly healthcare and child-friendly social services / Les soins de santé et les services sociaux adaptés aux enfants / Gofal iechyd a gwasanaethau cymdeithasol sydd o les i blant

Children in alternative care / La prise en charge alternative des enfants / Plant mewn gofal amgen

Children and the Internet / Les enfants et l’Internet / Plant a’r Rhyngrwyd