Textul provenit din partea, și utilizat cu permisiunea Consiliului Europei. Această traducere neoficială este publicată cu acordul Consiliului Europei, dar sub responsabilitatea exclusivă a traducătorului.

 

Children's rights / Droits des enfants / Drepturile copilului

Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale - ETS No. 5


Human rights education / L'éducation aux droits de l’homme / Educația pentru drepturile omului

Descopera universul unei Europe Mari (2013) - Booklet


Child participation / La participation des enfants / Participarea copiilor


Sexual violence / La violence sexuelle / Violență sexuală

Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale - CETS No. 201

Declarația președintelui și vicepreședintelui Comitetului Lanzarote privind intensificarea protecției copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual în perioada de pandemie COVID-19


Violence (other) / La violence (autre) / Violență (alta)

Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante - ETS No. 126


Corporal punishment and positive parenting / Le châtiment corporel et la parentalité positive / Pedepsele corporale și parentalitatea fără violenţă


Child-friendly justice / Une justice adaptée aux enfants / O justiție adaptată pentru copii


Child-friendly healthcare and child-friendly social services / Les soins de santé et les services sociaux adaptés aux enfants / Servicii de sănătate adaptate pentru copii și servicii sociale adaptate pentru copii


Children in alternative care / La prise en charge alternative des enfants / Copiii aflaţi în ocrotire alternativă


Children and the Internet / Les enfants et l'Internet / Copiii şi Internetul