Texti samin af og notaður með leyfi Evrópuráðsins. Þessi óopinbera þýðing er birt samkvæmt fyrirkomulagi við Evrópuráðið en á sérábyrgð þýðandans.

 

Children’s rights / Droits des enfants / Réttindi barna


Human rights education / L'éducation aux droits de l’homme / Mannréttindafræðsla


Child participation / La participation des enfants / Þátttaka barna


Sexual violence / La violence sexuelle / Kynferðislegt ofbeldi

Evrópuráðssamningur um varnir gegn kynferðislegri misneytingu og kynferðislegri misnotkun á börnum - ETS No. 201

Tell someone you Trust - video / Tell someone you trust: sign language video

Congress of Local and Regional Authorities’ toolkit to stop sexual violence against children


Violence (other) / La violence (autre) / Ofbeldi (annað)

Evrópusamningur um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu - ETS No. 126


Corporal punishment and positive parenting / Le châtiment corporel et la parentalité positive / Líkamlegar refsingar og jákvæð samskipti foreldra og barna


Child-friendly justice / Une justice adapté aux enfants / Barnvænt réttarkerfi


Child-friendly healthcare and child-friendly social services / Les soins de santé et les services sociaux adaptés aux enfants / Barnvæn heilbrigðisþjónusta og barnvæn félagsþjónusta


Children in alternative care / La prise en charge alternative des enfants / Börn í umönnun annarra en foreldra

Tilmæli Rec(2005)5 ráðherranefndarinnar til aðildarríkja um réttindi barna sem vistuð eru langdvölum á stofnunum - (CM/Rec(2005)5)


Children and the Internet / Les enfants et l’Internet / Börn og Internetið