Το βίντεο είναι διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες:

Βούλγαρος - γαλλική γλώσσα - ελληνικά - Νορβηγός - Στίλβωση - ρωσικός- ισπανικά- Ουκρανός

Avropa Şurasının, İngilis dilində HELP abbreviaturası ilə tanınan, Hüquqşünasların İnsan Hüquqları üzrə Tədrisinə dair Proqramı məhz bu məqsədlə yaradılıbdır. Proqram Brayton və Brüssel Deklarasiyalarına uyğun hazırlanmışdır. Proqram Avropa qitəsində müxtəlif kateqoriya hüquqşünasların, o cümlədən, hakim, prokuror və vəkillərin, tədrisə olan xüsusi ehtiyaclarını qarşılayır və insan hüquqları sahəsində yüksək keyfiyyətli tədrisi təmin edir. Proqram Avropa Şurasının insan hüquqları sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması ilə bağlı bütün digər layihələrinin platformasıdur. O,  məhdud resursların israf edilmədən və mümkün qədər daha səmərəli istifadəsini təmin edir.

“Το ΗΕLP στους 28”, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα πάνω στην εκπαίδευση των επαγγελματιών του δικαίου στα ανθρώπινα δικαιώματα στα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε. (HELP στους 28) υποστηρίζει τους επαγγελματίες δικαίου της Ε.Ε. στο να αποκτήσουν τη γνώση και τα προσόντα σχετικά με τη χρήση της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (Χάρτα), της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Επιπλέον, επιτυγχάνεται η εξοικείωση με την ευρωπαϊκή νομολογία. Επίσης ενδυναμώνεται το Δίκτυο HELP στα Εθνικά Ινστιτούτα και τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα