Μετάβαση στο περιεχόμενο
Avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel. +33 (0)3 88 41 20 00
www.coe.int
menu

Εκπαιδευτική πλατφόρμα HELP

Πλατφόρμα διαδυκτιακής εκπαίδευσης

The platform provides a range of resources on the ECHR. These include distance-learning and self-learning resources on the ECHR and European human rights standards, as well as handbooks and other useful resources.

HELP uses the Moodle platform to publish these resources. The resources are free of charge for the user.

Μαθήματα εξ αποστάσεως

Distance-learning resources are available for selected groups of legal professionals participating in pilot courses moderated by national tutors.

Recursos sobre los siguientes temas ya están disponibles:

 • Admissibility criteria in applications submitted to the European Court of Human Rights
 • Anti-discrimination issues
 • Asylum and the ECHR
 • Business and human rights
 • Chemical precursors
 • Community sanctions and alternative measures to detention
 • Counterfeiting of medical products and crimes against public health
 • Deliberate ill-treatment in the light of the ECHR
 • Family law and Child-friendly justice
 • Hate crime and hate speech
 • International cooperation in criminal matters
 • Introduction to the ECHR and ECtHR
 • Trafficking in human beings
 • Transitional Justice and Human Rights
 • Pre-trial investigation in the light of the ECHR
 • Property rights

Πηγές για αυτό- διδασκαλία

Self-learning resources are available to any user who has an account on theHELP Moodle platform.   . Training materials are available to everyone and include:

All these materials are available in different languages.

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Παρακολουθήστε διαδικτυακά τα μαθήματα HELP!

Δωρεάν εγγραφή μαθημάτων

Εθνικές σελίδες Εθνικές σελίδες