Ρόλος

HELP Info points liaise between the HELP Secretariat and the national Bar associations. They act as a contact person for lawyers regarding Human Rigths training.

As such, they hold regular meetings at the domestic level in order to evaluate the current state of affairs with the Bar associations and evaluate lawyers' needs for human rights training. They deliver HELP presentations to introduce the programme to lawyers, upload HELP-relevant information and training materials in their national language, and participate in the HELP annual conference.

The HELP Info points are in regular contact with the HELP secretariat and submit annual reports.

 

Λίστα των Info Points

Εθνικές σελίδες Εθνικές σελίδες

Παρακολουθήστε διαδικτυακά τα μαθήματα HELP!

Δωρεάν εγγραφή μαθημάτων