Ρόλος

HELP Focal points liaise between the HELP Secretariat and the national training institutions. They act as a contact person for judges and prosecutors regarding Human Rigths training.

As such, they hold regular meetings at the domestic level in order to evaluate the current state of affairs with their respective national training institution and evaluate judges and prosecutors' needs for human rights training. They deliver HELP presentations to introduce the programme to their peers, upload HELP-relevant information and training materials in their national language, and participate in the HELP annual conference.

The HELP Focal points are in regular contact with the HELP secretariat and submit annual reports.
 

Λίστα των Focal Points

Εθνικές σελίδες Εθνικές σελίδες

Παρακολουθήστε διαδικτυακά τα μαθήματα HELP!

Δωρεάν εγγραφή μαθημάτων