Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα πάνω στην εκπαίδευση των επαγγελματιών του δικαίου στα ανθρώπινα δικαιώματα στα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε. (HELP στους 28) υποστηρίζει τους επαγγελματίες δικαίου της Ε.Ε. στο να αποκτήσουν τη γνώση και τα προσόντα σχετικά με τη χρήση της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (Χάρτα), της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Επιπλέον, επιτυγχάνεται η εξοικείωση με την ευρωπαϊκή νομολογία. Επίσης ενδυναμώνεται το Δίκτυο HELP στα Εθνικά Ινστιτούτα και τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Ε.Ε.

Υπό το πρόγραμμα αυτό έχουν ήδη διαμορφωθεί 4 κύκλοι σπουδών, που βασίζονται σε προτεραιότητες της Ε.Ε.: Η μάχη κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της ομοφοβίας, Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δικαιώματα ιδιωτικότητας, Εργασιακά δικαιώματα, Δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου (βιοηθική). Οι κύκλοι σπουδών προσαρμόζονται στα εθνικά δικαιϊκά συστήματα και στις εθνικές γλώσσες πριν εφαρμοστούν σε 13 κράτη μέλη της Ε.Ε. Κατόπιν αυτού, οι κύκλοι σπουδών μεταφέρονται στον τομέα της ατομικής διδακτικής της δωρεάν πλατφόρμας του HELP.

 

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος HELP στους 28 είναι περίπου 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών). Το HELP στους 28 εφαρμόζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και επιβοηθείται από τη σταθερή δέσμευση των Αναπληρωματικών Μελών, δηλ. των Εθνικών Ιδρυμάτων Εκπαίδευσης Δικαστικών Λειτουργών, τους Δικηγορικούς Συλλόγους και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικής Εκπαίδευσης.

 

Εκδηλώσεις
Μαθήματα