Επιστροφή Ελλάδα: Η Επιτροπή κατά των βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης προέβη σε δημόσια δήλωση

Η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέδωσε σήμερα δημόσια δήλωση για την Ελλάδα.
Strasbourg 15/03/2011
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF

Η δημόσια δήλωση της CPT γίνεται δυνάμει του Άρθρου 10, παράγραφος 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας.

Είναι η έκτη φορά που η CPT προβαίνει σε δημόσια δήλωση από την ίδρυσή της το 1989.