Hokkanen/Finlandiya  | 1994

Bir babanın kızından ayrı kalmasından sonra aile yaşamını korumak üzere reformlar yapılması

davacının erişim hakkının uygulatılmaması….davacının aile yaşamına saygı hakkının ihlal edilmesine yol açmıştır…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Eylül 1994 tarihli kararı

Ön bilgiler

Teuvo Hokkanen çiftçilik yapıyordu. Kendisinin ve eşinin Sini adlı bir kızları vardı. İki yıl sonra Teuvo’nun karısı öldü. Sini’nin anneannesi ve dedesi Sini’nin bakımını üstlendiler. Teuvo’ya göre bu durum, eşinin ölümüyle ilgili sorunlarla uğraşırken yapılmış geçici bir düzenlemeydi.

Bundan kısa süre sonra Sini’nin anneannesi ve dedesi Teuvo’ya, Sini’yi geri vermek niyetinde olmadıklarını söylediler. Çocuğun velayetiyle ilgili hukuki anlaşmazlıklar yedi yıl sürdü. Bu süre zarfında anneanne ve dede Teuvo’nun Sini’yle herhangi bir temas kurmasına izin vermediler. Teuvo mahkemeden kızıyla buluşması için emir çıkarttı – ancak bunlar uygulatılmadı. 

Sonunda mahkemeler anneannesiyle ve dedesiyle kalmasının Sini’nin menfaati açısından en uygun çare olduğuna hükmettiler.

AİHM kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,   Fin mahkemelerinin Sini’nin anneannesi ve dedesiyle kalmasının Sini’nin yüksek menfaatlerine uygun olduğuna dair kararının sorgulanması için bir neden olmadığına hükmetmiştir. Ancak AİHM, Teuvo’nun kızıyla görüşebilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Zaten Fin mahkemeleri de Teuvo ile Sini arasında böyle bir temasın Sini’nin yüksek menfaatlerine uygun olduğu yönünde karar vermiştir. Ancak yetkili makamlar baba ile kızı arasında düzenli aralıklarla görüşmeler yapılmasını sağlamamışlardır.

Bu da Teuvo’nun aile yaşamı hakkını ihlal etmiştir.

[Sözleşmede] bir anne veya babanın kendisinin çocukla bir araya gelmesine yönelik tedbirler aldırma hakkı ve milli makamların da böyle bir girişimde bulunma yükümlülüğü yer almaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Eylül 1994 tarihli kararı

Müteakip gelişmeler

Fin makamları benzer bir durumun tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almışlardır. AİHM’nin kararı ilgili devlet bakanlıklarına gönderilmiştir. Sosyal hizmet görevlileri ne yönelik olarak, bu tür durumlarla karşılaşılmaması için yapılması gerekenlerin vurgulandığı bir seminer düzenlenmiştir. Yasada yapılan değişiklikle de, velayet davalarında mahkeme kararlarının gereken biçimde uygulatılması sağlanmıştır.

Linkler

Themes:

Ähnliche Beispiele

Vater gewinnt Kampf, seinen Sohn sehen zu dürfen - und Rechte für alle tschechischen Eltern

Als die Frau von Vladimír Zavřel ihn verließ, nahm sie den sechsjährigen Sohn des Paares mit und hinderte Vladimir daran, diesen zu sehen. Vladimir erwirkte eine gerichtliche Anordnung über einen Kontakt mit seinem Sohn, aber die Behörden setzten diese nicht durch. Der Straßburger Gerichtshof entschied, dies stelle eine Verletzung des Rechts auf Familienleben dar. Der Kontakt wurde...

Read more

Frau gewinnt maßgeblichen Fall für die Rechte alleinerziehender Mütter – und ihrer Kinder

Paula Marckx war unverheiratet, als sie eine Tochter gebar. Frau Marckx musste schockiert erfahren, dass, weil sie Single war, ihr Kind erst als ihres anerkannt werden würde, wenn sie ein Rechtsverfahren abgeschlossen hätte. Selbst nach Beschreiten dieses Rechtsweges würde ihre Tochter nur einen verminderten Rechtsstatus erhalten und könne sie nicht beerben. Der Straßburger Gerichtshof...

Read more

Durchführung von Reformen, nachdem eine Mutter das Sorgerecht für ihre Kinder aufgrund ihrer Religion verlor

Ingrid Hoffmann war eine Zeugin Jehovahs. Als sie sich scheiden ließ, riet ein Kinderpsychologe, Ingrid das Sorgerecht für ihre zwei Kinder zu geben, da es eine starke emotionale Bindung zwischen ihnen gebe. Ein Gericht entschied jedoch aufgrund der Religion von Ingrid, der Vater solle das Sorgerecht erhalten. Der Gerichtshof entschied, dies sei diskriminierend - was zu Änderungen führte, die...

Read more