Visual for light background

Visual for dark background

 Did you know?
The parliamentarians who make up the Parliamentary Assembly of the Council of Europe come from the national parliaments of the Council's member states. They speak on behalf of the Europeans who elected them.

Quiz Quiz

Rada Evropy vyprodukovala množství právních instrumentů, jimž se říká smlouvy (úmluvy, charty, dohody). Kolik smluv vytvořila Rada Evropy k dnešnímu dni?

  1. 100
  2. 200
  3. 300
Zavřít

Chybná odpověď...

Zavřít

Správná odpověď!

Zavřít

Chybná odpověď...