Drets humans, Democràcia, Estat de Dret
 

El Consell d’Europa defensa la llibertat d’expressió i dels mitjans de comunicació, la llibertat de reunió, la igualtat i la protecció de les minories. Ha llançat campanyes sobre temes com ara la protecció de la infància, el discurs d’odi a internet, i els drets dels Roma, la minoria més nombrosa d’Europa. El Consell d’Europa ajuda els Estats membres a lluitar contra la corrupció i el terrorisme, i a dur a terme les reformes judicials necessàries. El seu grup d’experts constitucionals, conegut sota el nom de Comissió de Venècia, ofereix assessorament jurídic a països d’arreu del món.

El Consell d’Europa promou els drets humans per mitjà de convenis internacionals, com ara el Conveni per prevenir i combatre la violència contra les dones i la violència domèstica, el Conveni sobre la cibercriminalitat. Efectua un seguiment dels avenços dels Estats membres en aquests àmbits i fa recomanacions a través d’organismes de seguiment independents i especialitzats. Cap dels Estats membres del Consell d’Europa aplica ja la pena de mort.

Did you know?
The 10 000 pharmaceutical products manufactured and sold in Europe are subject to strict controls thanks to the work of the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare.

El Consell d’Europa és diferent de la Unió Europea dels 27, però mai cap país s'ha adherit a la Unió sense abans pertànyer al Consell d’Europa.

Quants països agrupa el Consell d’Europa ?

  1. 39
  2. 42
  3. 46
Tanca

Resposta incorrecta...

Tanca

Resposta incorrecta...

Tanca

Resposta correcta!