Back

Kongres Vijeća Europe podržava sprovedbu preporuka Skupštine građana u Gradu Mostaru

Mostar 6. maj 2022

Dana 6.5.2022. godine, šefica Ureda Vijeća Europe u Sarajevu, Bojana Urumova, i gradonačelnik Mostara, Mario Kordić, potpisali su Ugovor o grantu za podršku sprovedbi preporuka Skupštine građana Mostara održane u sedmom mjesecu 2021. godine.

Grantom u vrijednosti od 35.000 eura želi se podržati Grad Mostar u odgovoru na preporuke Skupštine građana, navedene u Akcijskom planu Gradskog vijeća usvojenom u jedanaestom mjesecu 2021. godine. Sredstva su namijenjena za kupovinu i postavljanje kanti za otpad na odabranim javnim površinama, hortikulturno uređenje dviju osnovnoškolskih dvorišta i organizaciju javne kampanje podizanja svijesti o ekološkim temama.

Ovaj grant je obezbjeđen u okviru projekta Vijeća Europe „Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini“ te ga sprovodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti, u okviru Akcijskog plana Vijeća Europe za Bosnu i Hercegovinu 2022.-2025.

“Jako smo ponosni na dosadašnji proces, a posebno nam je drago što ovaj grant osigurava konkretnu sprovedbu preporuka kojima naši građani mogu posvjedočiti. Nastavljamo suradnju sa Vijećem Evrope i poduzimamo korake za organizaciju druge Skupštine građana”, rekao je gradonačelnik Kordić.

Sve aktivnosti predviđene grantom doprinijet će jačanju kapaciteta Grada Mostara, te poticanju otvorenosti, zajedničkog djelovanja i većeg sudjelovanja građana u lokalnim politikama.

 

Projekat “Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini” ima za cilj unaprijediti kvalitet lokalne demokratije i stvoriti mogućnosti za građane da se uključe u inovativne participativne procese u Mostaru i drugdje u Bosni i Hercegovini. Također, promiče nove demokratske pristupe, otvorenu vlast, javnu etiku te transparentno i inkluzivno kreiranje lokalne politike u zemlji.


mapa stranice mapa stranice
akcioni plan akcioni plan

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku. 

pratite nas pratite nas