Back

Građani Mostara biraju temu deliberacije

Bosna i Hercegovina 25. maj 2021

Zadovoljstvo nam je najaviti da je projekat “Razvoj demokratskog učešća u Gradu Mostaru” u punom jeku te da su u toku pripreme za Skupštinu građana koja će se održati u 7. mjesecu 2021. godine.

Nakon online ankete, gdje se preko 1.000 građanki i građana Mostara izjasnilo o potencijalnoj temi deliberacije, 20 tematskih cjelina sa najvećim brojem glasova su izabrane i predstavljene na radionici sa predstavnicima civilnog društva i akademske zajednice grada Mostara, koji su bili zaduženi da odaberu 6 tema za koje smatraju da je rješavanje istih prioritetno za grad Mostar. Tokom druge radionice organizirane sa predstavnicima lokalnih vlasti grada Mostara, gradski vijećnici zajedno sa nadležnim službama Grada, odabrali su 3 od 6 prethodno izglasanih tema, uzimajući u obzir dostupne resurse i nadležnosti za rješavanje tih pitanja na lokalnom nivou. Obje procedure selekcije su sprovedene po posebno razvijenoj metodologiji. Top 3 teme su sljedeće: 1. Čistoća grada, čišćenje i održavanje javnog prostora; 2. Otvaranje novih radnih mjesta i rješavanje nezaposlenosti; 3. Podrška pri zapošljavanju mladih, pomoć pri pokretanju vlastitog posla.

U skladu sa uslovima definisanim u Pravilniku Skupštine građana Mostara, imenovan je Nadzorni tim. Nadzorni tim će nadgledati sprovođenje deliberativnog procesa i provjeravati da li se standardi i pravila Skupštine poštuju tokom deliberacije na odabranu temu. Dok su predstavnici gradonačelnika, političkih grupa/stranaka u gradskom Vijeću i predstavnici lokalne akademske zajednice u Nadzornom timu delegirani, projektni tim je bio zadužen za selekciju predstavnika civilnog društva koji će sudjelovati u Nadzornom timu, na osnovu registrovanih prijava. Uslov za učešće članova civilnog društva uslovljen je aktivnim angažmanom na prostoru Grada Mostara. Nadzorni tim će činiti i pet predstavnika Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope.

U narednoj fazi projekta, 5000 nasumično odabranih mostarskih domaćinstava će biti pozvano putem pisma da glasaju za jednu od tri prethodno izabrane teme, i da se prijave za učešće u Skupštini građana, prvoj na prostoru Bosne i Hercegovine, organizovanoj po deliberativnom modelu demokratije.

Pozivamo vas da detalje projekata ispratite na posebno kreiranoj web stranici www.mostargradimo.ba

 


mapa stranice mapa stranice
akcioni plan akcioni plan
pratite nas pratite nas