Kroz projekte koji pokrivaju širok spektar tema, naš tim se zalaže za promovisanje vrijednosti i standarda vodeće organizacije za zaštitu ljudskih prava na evropskom kontinentu, podsticanjem demokratije, ljudskih prava i vladavine prava u Bosni i Hercegovini.

Horizontal facility Horizontal facility
akcioni plan za bosnu i hercegovini 2018-2021 akcioni plan za bosnu i hercegovini 2018-2021
dokumenti dokumenti

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku. 

metodologija za upravljanje projektima metodologija za upravljanje projektima
pratite nas pratite nas