Back

Članovi Mreže za politike razgovarali o implementaciji Mape puta za unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini

24. & 25. juni 2021.

Mreža za politike u okviru projekta “Kvalitetno obrazovanje za sve” u Bosni i Hercegovini (BiH) održala je sastanak na Vlašiću 24-25. juna 2021. godine kako bi se razgovaralo o narednim koracima u implementaciji Preporuka za politike djelovanja sa Mapom puta za unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. koje je Vijeće ministara BiH usvojilo u septembru 2020.godine.   

 

Sastanak je bio fokusiran na nekoliko aspekata procesa implementacije uključujući definiranje ključnih aktivnosti, resursa i vremenskog okvira za implementaciju preporuka o kvalitetnom obrazovanju razvijenih tokom prve faze Horizontal Facility programa. Članice i članovi Mreže politika ujedno su razgovarali i o potrebi podizanja svijesti kako sa obrazovnim institucijama, tako i šire javnosti u BiH.

 

Članice i članovi Mreže politika koji su prisustvovali sastanku uključivali su predstavnike Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, ministarstava nadležnih za obrazovanje na kantonalnim nivoima i Odjela za obrazovanje Vlade Brčko distrikta, kao i predstavnike Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO). Sastanku su prisustvovali i predstavnici Delegacije Evropske unije u BiH koji su istakli podršku za implementaciju Preporuka za politike djelovanja sa Mapom puta za unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

 

Projekat “Kvalitetno obrazovanje za sve“ dio je zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope  “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”, koji provodi Vijeće Evrope


mapa stranice mapa stranice
akcioni plan akcioni plan
pratite nas pratite nas