Back

Skupština građana Mostara održat će svoje prvo zasjedanje 10. sedmog 2021. godine

25 June 2021

Nadzorni tim demokratskog deliberativnog procesa u Mostaru (Bosna i Hercegovina), uz podršku Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, održao je svoj prvi sastanak 25.6. 2021. godine, dvije sedmice prije Skupštine građana Mostara koja će predložiti preporuke o čistoći i održavanju javnog prostora grada. Članovi Nadzornog tima informisani su o toku pripreme Skupštine koja će vijećati tokom četiri vikenda u sedmom mjesecu 2021. godine.

Nadzorni tim, koji se sastoji od 20 članova koji predstavljaju Gradsko vijeće Mostara, Ured gradonačelnika, civilno i akademsko društv, kao i Kongreslokalnih i regionalnih vlasti, je dio upravljačke strukture Skupštine građana Mostara. Nadzorni tim prati implementaciju procesa i poštivanje standarda i principa deliberativnog procesa.

Članovi Kongresa Stewart Dickson (Ujedinjeno Kraljevstvo, ILDG) i Joanne Louise Laban (Ujedinjeno Kraljevstvo, ECR), zajedno sa lokalnim partnerima, pozdravili su otvorenost svih aktera iz Mostara za suradnju s građanima i izrazili zadovoljstvo deliberativnim procesom, njegovom inkluzivnošću u izboru teme i procesom slučajnog odabira 48 građana koji će činiti Skupštinu. Također su se dogovorili o internim procedurama donošenja odluka i komunikacije.

Spisak članova Nadzornog tima dostupan je ovdje.

Nadzorni tim možete kontaktirati putem email adrese nadzornitim@mostargradimo.ba

Ova aktivnost sprovedena je u okviru projekta „Razvoj demokratskog učešća u Gradu Mostaru“ koji sprovodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti u sklopu Akcionog plana Savjeta Evrope za Bosnu i Hercegovinu 2018-2021. Cilj projekta je stvoriti mogućnost da se građani uključe u deliberativni proces i povećaju doprinos u donošenju odluka na lokalnom nivou. Ovim procesom će se podržati dijalog na lokalnom nivou i doprinijeti revitalizaciji demokratskih procesa u Gradu Mostaru.


mapa stranice mapa stranice
akcioni plan akcioni plan
pratite nas pratite nas