Back

Gradski vijećnici Grada Mostara u razgovoru sa članovima Kongresa Vijeća Evrope

Bosna i Hercegovina 11. jun 2021

U sklopu projekta „Razvoj demokratskog učešća u gradu Mostaru“, poseban segment posvećen je jačanju kapaciteta gradskih vijećnika u obavljanju njihovih dužnosti. S tim u vezi, u petak, 11.6. 2021. godine, održana je prva u seriji radionica na kojoj je učestvovalo nekolicina vijećnica/vijećnika.

Prve dvije radionice su koncipirane u obliku platforme za razmjenu iskustava vijećnika Grada Mostara sa kolegicama/kolegama iz Evrope koji su ujedno i članovi Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti, o ulozi lokalnih vijećnika/ca, izazovima i načinima vođenja uspješnih politika, uključivanju građana/ki i različitih drugih aktera u kreiranju lokalnih politika. 

Tokom prve radionice 11.06.2021. godine, učesnici su razgovarali na temu „Uloga i odgovornosti gradskog vijećnika“, te se upoznali sa iskustvom specijalnog gosta, Andrewa Boffa (član Kongresa i Predsjedavajući Skupštine Grada Londona) u toj oblasti. Uslijedila je interaktivna diskusija o dobrim praksama vezanim za ulogu vijećnika, te o različitim izazovima i prilikama sa kojima se vijećnici susreću.  

Druga radionica je planirana za 18.06.2021. godine i  baviće se temama poput osiguranja kredibiliteta, integriteta i odgovornosti vijeća kao i uspješnim uključenjem građana u proces donošenja odluka u predstavničkoj demokratiji.

Radionica je organizovana u sklopu projekta Razvoj demokratskog učešća u Gradu Mostaru” a u sklopu Akcionog plana Savjeta Evrope za Bosnu i Hercegovinu u period od 2018. do 2021. godine. Projekat ima za cilj da omogući građanima da učestvuju u procesu deliberacije i povećaju učešće u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou. Zauzvrat će ovaj process podsticati dijalog na lokalnom nivou i doprinijeti revitalizaciji demokratskih procesa u Gradu Mostaru.


mapa stranice mapa stranice
akcioni plan akcioni plan
pratite nas pratite nas