У грудні 2019 року, 13 українських муніципалітетів підписали Меморандуми про взаєморозуміння з Конгресом щодо імплементації місцевих ініціатив, які були відібрані відповідно до їх потенціалу реалізації змістовних змін для громадян та громад, зокрема, використовуючи етичні, інноваційні та інклюзивні політики та практики на місцевому рівні. Команди експертів супроводжують реалізацію ініціатив та надають рекомендації щодо інклюзивних консультацій в місцевих громадах, розробки політик, моніторингу та оцінювання досягнутих результатів. Експертна підтримка надається в форматі візитів та зустрічей, постійної дистанційної підтримки з питань практичних аспектів реалізації та рекомендацій щодо процесів управління та конкретних методологій впровадження, а також шляхом обміну кращими практиками між органами місцевого самоврядування. Більше того, відбулася серія тематичних вебінарів з метою обміну досвідом з питань партисипативного бюджетування, відкритого врядування та інклюзивного процесу прийняття рішень, залучення молоді та просування гендеру.

13 місцевих ініціатив реалізуються у відповідності до положень Європейської хартії місцевого самоврядування (ETS No. 122) та Додаткового протоколу до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах місцевого органу влади (CETS No. 207), а також відповідних тематичних резолюцій та рекомендацій Конгресу.. Додатково, місцеві ініціативи сприяють досягненню цілей Сталого Розвитку ООН, зокрема, Цілі 5 (Гендерна рівність), Цілі 10 (Скорочення нерівності), Цілі 11 (Сталий розвиток міст та спільнот), Цілі 16 (Мир, справедливість та сильні інститути), а також Цілі 17 (Партнерство заради стійкого розвитку).

загальна інформація загальна інформація

Посилення етичного, прозорого та партисипативного процесу прийняття рішень 

Просування рівних можливостей для жінок та чоловіків щодо участі у політичному житті громади

Залучення недостатньо представлених груп

Публічна етика Публічна етика

Для протидії проявам корупції в Європі та надання місцевим та регіональним представникам конкретних інструментів Конгрес Ради Європи затвердив Європейський кодекс поведінки для всіх осіб, які залучені до місцевого та регіонального врядування та Дорожню карту щодо запобігання корупції та просування публічної етики на місцевому та регіональних рівнях, які містяться у шести публікаціях з серії «Публічна етика»

 Сторінка Конгресу «Протидія корупції та просування публічної етики»

 
ЦСР ЦСР
Місцеві ініціативи сприяють досягненню цілей Сталого Розвитку ООН, зокрема, Цілі 5 (Гендерна рівність), Цілі 10 (Скорочення нерівності), Цілі 11 (Сталий розвиток міст та спільнот), Цілі 16 (Мир, справедливість та сильні інститути), а також Цілі 17 (Партнерство заради стійкого розвитку).
біографії біографії

Міжнародні та національні консультанти, які надають експертну підтримку обраним муніципалітетам за відповідними тематиками

 Біографії (англійською та українською)

контакти контакти

Офіс Ради Європи в Україні

вул. Іллінська, 8, під'їзд 7,
поверх 5, Київ, 04070 Україна

 

Світлана ГРИЩЕНКО
Керівник проекту,
Офіс Ради Європи в Україні

 

Марітé МОРАС
Голова відділу Департаменту співробітництва
та зовнішніх зв’язків, Секретаріат Конгресу місцевих та
регіональних влад Ради Європи