Плани дій Ради Європи для України

 План дій Ради Європи для України на 2023-2026 роки «Стійкість, відновлення та відбудова»

 Пріоритетні зміни до Плану дій для України (2018-2022) (англійською)

 План дій Ради Європи для України на 2018-2021рр.

 План дій Ради Європи для України 2015-2017

 

Конвенції, стратегії, рекомендації, меморандуми та інші документи*

 «Рейк’явікська декларація – об’єднані навколо наших цінностей» і матеріали Cаміту Ради Європи (англійською)

 Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

 Стратегії Ради Європи щодо прав дитини (2022-2027)

 Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки

 Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2014-2017рр.

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська Конвенція)

Посібник з підтримки доповідачів з питань гендерної рівності у їхній діяльності

 ПЛАН ДІЙ РАДИ ЄВРОПИ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ CM(2016)36 final

Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи (2010)12 «Щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки» Подальший план дій держав-членів

Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи. Палата місцевих влад. 27-а сесія, Страсбург (14-16 жовтня 2014 року). CPL(27)4PROV (10 жовтня 2014 року). Спостереження за позачерговими виборами в Україні (25 травня 2014 року). Проект рекомендації (на голосування), пояснювальний меморандум (на голосування)

Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи. 27-а сесія, Страсбург (14-16 жовтня 2014 року). Спостереження за позачерговими виборами в Україні (25 травня 2014 року). Рекомендація 359 (2014)

Збірник документів Ради Європи з забобігання перенаселеності в'язниць

Документи Консультативної ради європейських суддів

СПЕЦІАЛЬНА ДОПОВІДЬ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІЛОТНОГО МОНІТОРИНГУ  ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ СУДАМИ м. КИЄВА

Коментар Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи до проектів Законів України «Про органи внутрішніх справ» та «Про національну поліцію»

Результати моніторингу веб-сайтів судів у 2016 році (англ.)

ВИСНОВОК ЩОДО РЕГЛАМЕНТУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ДОБРОЧЕСНОСТІ

 ДОДАТОК ДО ЕКСПЕРТНОГО ОГЛЯДУ Закону України «Про Вищу раду правосуддя» *в частині змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо «Державної пенітенціарної служби»

ПРОГРАМНИЙ ДОКУМЕНТ «Інтеграція медіації в судову систему України»

  Методичні рекомендації щодо опитування дітей, що стали жертвами насильства, а також вчинили насильство

  Насильство щодо дітей в Україні: Всеукраїнське опитування громадської думки

Кодекс кращих практик Громадської участі у процесі прийняття рішень

Керівні принципи щодо громадської участі у процесі прийняття рішень

Дослідження здійснене Аналітичним центром CEDOS в рамах впровадження проекту Ради Європи «Сприяння участі громадян у демократичному процесі прийняття рішень в Україні»

 КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ ЩОДО ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ У ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ

Дослідження механізмів залучення громадськості до процесу прийняття рішень Київською міською владою

Київ: Кращі практики громадських ініціатив

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ СТОСОВНО СТРАТЕГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПРИТУЛКІВ ДЛЯ ЖЕРТВ НАСИЛЬСТВА ЩОДО ЖІНОК І ЖЕРТВ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ " ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ"

ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІД СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА (Техніко-економічне обґрунтування пілотування моделі Barnahus в Україні) + брошура

Практичні рекомендації, які було затверджено на пленарному засіданні Європейського суду з прав людини 18 вересня 2017 року

Аналіз стану та пропозиції щодо доопрацювання проекту Виборчого кодексу (№ 3112-1) (Матеріали за результатами регіональних дискусій)

Рекомендація CM / Rec (2019) 1 ЗАПОБІГАННЯ ТА БОРОТЬБА З СЕКСИЗМОМ

 

Публікації стосовно захисту персональних даних

Посібник з Європейського права у сфері захисту персональних даних

Рішення Європейського суду з прав людини щодо захисту персональних даних

Науково-практичний посібник «Захист персональних даних: правове регулювання та практичні аспекти»

Буклет «Що варто знати суб’єктам персональних даних»

Буклет «Що потрібно знати володільцям та розпорядникам персональних даних»

  Науково-практичний посібник «Захист персональних даних: правове регулювання та практичні аспекти» 

 

Публікації стосовно доступу до публічної інформації

Правові позиції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та судова практика щодо реалізації права на доступ до публічної інформації

Як забезпечити доступ до публічної інформації (шпаргалка для розпорядників)

 Звіт «Повноваження Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та законодавство у сфері доступу до публічної інформації. Аналіз законодавства та рекомендації», підготовлений Наташею Пірч Мусар для Ради Європи

 Буклет щодо трьох он-лайн курсів по доступу до публічної інформації: базовому, для громадських активістів та для розпорядників публічної інформації

 ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У СПРАВАХ ЩОДО ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ - АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД 

 Рекомендації Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань додержання конституційного права людини і громадянина на доступ до інформації

 Пояснювальний звіт до Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів

 

Публікації стосовно управління інтернетом

Посібник з прав людини для інтернет користувачів

Порушення прав людини онлайн

Публікація українською «Закладини: посібник з протидії мови ненависті через освіту з прав людини»

Публікація англійською «Закладини: посібник з протидії мови ненависті через освіту з прав людини»

Керівні принципи для інтернет провайдерів

Публікація «Інтеграція України в європейський інформаційний простір: виклики та завдання»

«Cвобода вираження поглядів та інтернет» В. Бендек  та М. Кетеман

Публікація «Правові засоби захисту та відновлення прав користувачів інтернету в Україні»

 

Публікації стосовно гендеру у ЗМІ

Рекомендація щодо гендерної рівності та ЗМІ

Посібник із впровадження Рекомендації CM/Rec (2013)1 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо гендерної рівності та медіа

 

Медіа та Вибори

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НЕЗАЛЕЖНОГО МОНІТОРИНГУ ВИСВІТЛЕННЯ В МЕДІА ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ В УКРАЇНІ

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НЕЗАЛЕЖНОГО МОНІТОРИНГУ ВИСВІТЛЕННЯ В МЕДІА ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ В УКРАЇНІ

Висвітлення виборів в Україні: Порадник для журналістів та редакцій

Медіа та вибори. Збірник документів Ради Європи

Аналітичний звіт «Законодавство, що регулює діяльність ЗМІ під час виборів і практики його застосування. Ключові проблеми та можливі шляхи їх розв’язання»

 Перший проміжний звіт за результатами незалежного моніторингу висвітлення в онлайн-медіа та мережі Facebook місцевої виборчої кампанії в Україні 2020

 Другий проміжний звіт за результатами незалежного моніторингу висвітлення в онлайн-медіа та мережі Facebook місцевої виборчої кампанії в Україні 2020

 ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО МОНІТОРИНГУ ВИСВІТЛЕННЯ В ОНЛАЙН-МЕДІА ТА СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ FACEBOOK МІСЦЕВОЇ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ В УКРАЇНІ-2020

 ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ НЕЗАЛЕЖНОГО МОНІТОРИНГУ ВИСВІТЛЕННЯ В ОНЛАЙН-МЕДІА ТА СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ FACEBOOK МІСЦЕВОЇ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ В УКРАЇНІ 2020 РОКУ

 

Документи з медійної тематики

Звіт DGI (Директорату інформаційного суспільства та протидії злочинності Департаменту інформаційного суспільства, медіа та інтернету) підготовлений на базі експертного висновку Ів Саломон, Тані Кершеван Смоквіної та Наташі Пірч Мусар щодо аналізу розподілу повноважень державних установ у сфері інформаційної політики та медіа в Україні

Аналітичний звіт «Мовлення громад в Україні: можливості для розвитку»

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ І КОМУНАЛЬНИХ ЗМІ

 Зміни внесені до Директиви ЄС про аудіовізуальні медіапослуги в 2018 році (неофіційний переклад на українську)

 Фінальний текст Директиви ЄС про аудіовізуальні медіапослуги (неофіційний переклад)

 Правила світу інформації: як українським медіа наблизитися до європейських стандартів

 Національні меншини і медіа: до порозуміння через толерантність

 Порадник. Як медіа наблизитися до європейських стандартів

 Державна фінансова підтримка місцевих друкованих медіа: стандарти Ради Європи та європейські практики – звіт Маріуса Драгоміра

 ІНФОРМАЦІЙНЕ БЕЗЛАДДЯ: на шляху до міждисциплінарного підходу до дослідження та вироблення політик”

 ЦИФРОВА ЕПОХА? ВОНА І МОЯ ТЕЖ! Медійна та інформаційна грамотність: ключ до забезпечення прав людей старшого віку на участь у цифровій епосі

 

Суспільне мовлення

Збірник документів Ради Європи з суспільного мовлення

Звіт експертів Ради Європи: "CИСТЕМА ФІНАНСУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬНОГО МОВНИКА ПАТ «НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ» У СВІТЛІ СТАНДАРТІВ РАДИ ЄВРОПИ"

 

Безпека журналістів

Збірник документів Ради Європи щодо безпеки журналістів

Загальні рекомендації за результатами міжнародної конференції «Безпека журналістів в Україні. Припинення безкарності»

Аналіз окремих положень Кримінального Кодексу України щодо злочинів проти працівників ЗМІ

 Як захистити журналістів та інших медіаучасників? Посібник з імплементації Основних вказівок Рекомендації CM/Rec(2016)4 щодо захисту журналістики й безпеки журналістів та інших медіаучасників

 Посібник до навчального курсу щодо безпеки журналістів

 Варіативна частина посібника для суддів "Кримінально-правовий захист професійної діяльності журналістів"

 Варіативна частина посібника для співробітників поліції "Кримінально-правовий захист професійної діяльності журналістів"


Повний перелік конвенцій Ради Європи