Громадяни міста удосконалюють процеси партисипативного бюджетування

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Муніципалітет: Полтава                                                         Область: Полтавська                                                               Населення: 294,000                                                                          Сайт міської ради

 

This initiative aims to further enhance the participatory budgeting scheme to create sound procedures and remove potential obstacles. This involves ensuring that submitted projects are feasible, processing the best projects efficiently prior to putting them to vote, guaranteeing adequate timelines for participatory budgeting cycles, and improving the voting procedure.

This initiative builds on Poltava’s four-year experience with participatory budgeting and leverages on its implementation for the preparation of the participatory budgeting programme for 2021-2026.

Ця ініціатива спрямована на подальше вдосконалення партисипативного бюджетування для створення стійких процедур та усунення потенційних викликів. Передбачається забезпечення того, щоб подані проекти були здійсненними, ефективними та належними для голосування, а також вдосконалення процедури голосування..

Ця ініціатива ґрунтується на чотирирічному досвіді Полтави щодо партисипативного бюджетування та використанні методів його реалізації для підготовки програми формування бюджету участі на 2021-2026 роки.

Зацікавлені сторони: Інститут розвитку міста Полтавської міської ради; Робоча група з питань бюджету участі; Управління  з фінансових питань, Асоціації молодіжних рад; ініціатори проектів  партисипативного бюджетування.

Експерти Експерти

Міжнародні та національні консультанти, які надають експертну підтримку обраним муніципалітетам за відповідними тематиками

 Біографії (англійською та українською)