Geri

Dul eşin, kocasının polis tarafından el konan mallarını geri almak için sürdürdüğü mücadeleyi kazanması

Rummi/Estonya  | 2015

Dul eşin, kocasının polis tarafından el konan mallarını geri almak için sürdürdüğü mücadeleyi kazanması

… AİHM’nin altın, gümüş malzemeler ve elmaslara el konmasının keyfi bir tedbir olduğuna karar vermesi kaçınılmazdır…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Ocak 2015 tarihli Kararı

Ön bilgiler

Karol Rummi’nin kocası jeolog idi. Kendisinin kıymetli madenlerden oluşan değerli bir koleksiyonu vardı. Öldüğünde mülkiyet hakları Bn Rummi’ye ve iki oğluna geçti. Ancak polis değerli madenlere el koydu.

Bn Rummi bu malları geri almaya çalıştı ancak olayı mahkemeye taşımasına izin verilmedi. Kendisine kıymetli madenlerin artık devletin mülkiyetine geçtiği ve bunları artık göremeyeceği bildirildi.

AİHM kararı

Mahkeme yetkililerin kıymetli madenlere haklı bir gerekçeye dayandırmadan el koymasının Bn Rummi’nin mülkiyet hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Kendisinin şikayetini mahkemede dile getirmesini de reddederek aynı zamanda mahkemeye erişim hakkını da ihlal etmiş oldular.

Mahkeme sözlü, kamuya açık bir duruşmanın Sözleşmenin 6 § 1 Maddesinde yer alan temel ilkelerden biri olduğunu yineler.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Ocak 2015 tarihli Kararı

Müteakip gelişmeler

Bn Rummi ve oğullarına Bn Rummi’nin müteveffa eşinden alınan kıymetli madenlerin değerine eşit miktarda bir tazminat ödendi.

Estonya parlamentosu benzer sorunların bir daha meydana gelmemesi için yasa hazırladı. Yasa insanların benzer koşullarda, malların kendilerine ait olduğunu kanıtlamak ve geri almak için mahkemeye erişimini sağlıyordu.

Additional information


İlgili örnekler

Bankanın bir emeklinin biriken parasını vermeyi reddetmesinden sonra yapılan reformlar

Ruža Jeličić eski Yugoslavya vatandaşıydı 1970’li, 80’li yıllarda Almanya’da çalışmış ve tasarruflarını Alman Markı olarak eski Yugoslavya bankasına yatırmıştı. Ancak döviz tevdiat hesabı olan diğer binlerce kişi gibi onun da memleketine döndükten sonra hesabından para çekmesi yasaklanmıştı. Bayan Jeličić’in işi bırakmasından ve kocasının ölümünden sonra geçinecek parası kalmamıştı.

Read more

Evlerinden zorla çıkarılan ve büyük bir yoksulluk içinde yaşayan köylülere uygulanan yeni tazminat kuralları

Devlet terörle mücadele maksatlarıyla küçük bir köyün sakinlerini evlerinden çıkarmıştır. Köylülere on yıl boyunca köylerine geri dönmelerine izin verilmemiştir. Bu arada köylülere oturacakları başka bir konut veya para da verilmemiş ve köylüler büyük bir yoksulluk içinde yaşamışlardır. Strazburg Mahkemesi köylülerin haklarının ihlal edildiğine hükmetmiştir. Yeni çıkarılan bir yasayla terörle...

Read more

Çernobil kurtarma görevlisine tazminat ödenmemesi üzerine reformlar yapılması

Anatoly Burdov Çernobil felaketi sırasında acil müdahale ekibinde görevliyken radyasyona maruz kalmıştı. Kendisi çeşitli sosyal haklar ve ödeneklere hak kazanmıştı ancak yetkililer – Rus mahkemelerince bu yönde kararlara rağmen -- bunları ödemeyi reddettiler. Strazburg Mahkemesi bu durumun Bay Burdov’un haklarının ihlaline neden olduğuna hükmetti. Sonuç olarak mahkeme kararlarının...

Read more

Aileler arazilerini elden çıkarmaya zorlandıktan sonra adil tazminat yasalarında değişiklik yapılması

İki ailenin Selanikte arazileri vardı. Yetkililer arazinin bir bölümüne kamuya ait inşaat nedeniyle el koydu – ancak ailelere arazinin gerçek değerinin çok küçük bir bölümü ödendi. Strazburg Mahkemesi bu durumun ailelerin mülkiyetin korunması hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Bilahare Yunanistan içtihadında değişiklik yapıldı, mahkemelerin insanların arazisi istimlak edildiğinde uygun bir...

Read more

İnançlarına karşı olmasına rağmen bir kadının kendisine ait arazi üzerinde avlanılmasına izin vermeye zorlanması

Catherine Schneider avlanmaya etik nedenlerle karşıydı ancak eski bir yasa uyarınca buna izin vermeye zorlanıyordu. Strazburg Mahkemesi Catherine Schneider’ı bir avcılık grubunun parçası olmaya zorlamanın onun temel haklarını ihlal ettiğine hükmetti. Yasada değişiklik yapılarak av konusunda insanların vicdanlarının sesini dinlemesine izin verildi.

Read more