Lüksemburg

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

3 Eylül 1953

Uygulanan dava sayısı*

36

Örnekler

Yeni annesinin bekar olması nedeniyle hassas konumdaki çocuğun tüm koşullarıyla evlat edinilmesine izin verilmemesi

Jeanne Wagner uluslar arası bir aracı kuruluşun yardımıyla Peru’daki bir yetimhaneden bir çocuğu evlat edindi. Ancak Avrupa’ya döndükten sonra Lüksemburg mahkemeleri Jeanne’in evli olmaması nedeniyle çocuğu tüm haklarıyla evlat edinmesini reddetti. AİHM bunun adil olmadığına ve aile yaşamı hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Evlat edinme tanındı ve bekar anne veya babanın evlat edinmesi önündeki...

Read more

İnançlarına karşı olmasına rağmen bir kadının kendisine ait arazi üzerinde avlanılmasına izin vermeye zorlanması

Catherine Schneider avlanmaya etik nedenlerle karşıydı ancak eski bir yasa uyarınca buna izin vermeye zorlanıyordu. Strazburg Mahkemesi Catherine Schneider’ı bir avcılık grubunun parçası olmaya zorlamanın onun temel haklarını ihlal ettiğine hükmetti. Yasada değişiklik yapılarak av konusunda insanların vicdanlarının sesini dinlemesine izin verildi.

Read more

* Bu sayı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, gerekli tüm müteakip tedbirlerin alındığına karar verdiği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (dostane çözümler dahil) bütün kararlarını ve hükümlerini içermektedir. Kaynak: AİHM Kararlarını Uygulama Bölümü veri tabanı, HUDOC-EXEC.