Macaristan

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

5 Kasımr 1992

Uygulanan dava sayısı*

667

Örnekler

End to automatic voting ban for people placed under guardianship

At first, Alajos Kiss did not realise that the situation he was in because of his mental health difficulties meant he had lost the right to vote. The European Court of Human Rights later ruled that Hungary’s blanket voting ban for people placed under partial guardianship was unfair. The Hungarian government responded to the judgment by ending the automatic ban.

Read more

Uyruk gözetilmeden tüm annelere doğum yardımı yapılması

Genç bir aile, baba ve ikiz oğlanlar Macaristan doğumlu olmasına rağmen anne Macar vatandaşı olmadığı için doğum yardımı alamadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun ayrımcılık olduğuna hükmetti. Bunun üzerine Macaristan yasayı ülkede yasal oturumu olan her anneyi - uyruğundan bağımsız olarak-  kapsayacak şekilde değiştirdi.

Read more

Kadın, yasal olarak evde doğurma hakkını kazandı

Anna Ternovszky hastanede doğurmak istemedi ancak evde doğuma yardım eden herhangi bir sağlık personeli hakkında soruşturma açılma riski vardı. Avrupa mahkemesi bu yasal belirsizliğin Anna’nın haklarını ihlal ettiğine karar verdi. Macaristan bu karara anne adaylarına evde doğum yapma izni veren bir yasa geçirerek karşılık verdi.

Read more

Devletin zorla adını değiştirdiği yaşlı kadın için adaletin yerini bulması

Devlet – elli yıldır kullanmakta olduğu adını -- zorla değiştirdiğinde, Tiborné Daróczy 71 yaşındaydı. Bayan Daróczy adının, kaybettiği eşiyle arasında güçlü bir bağ oluşturduğuna inanıyordu. Adının zorla değiştirilmesini istemiyordu. AİHM Bayan Daróczy’nin lehine karar verdi ve Macar makamları daha sonra Bayan Daróczy’nin eski adını muhafaza etmesine izin verdi.

Read more

Polisin kötü muamelesinin soruşturulmaması sonunda reformlar yapılması

Pazarda ticaretle uğraşan Ágoston Kmetty iddiaya göre karakolda polislerce üç saat boyunca darp edilmiştir. Ancak polis memurlarına karşı bir suç atfedilmemiştir. Strazburg Mahkemesi savcının olayı hiçbir şekilde gerektiği gibi soruşturmadığına – olaya karışan polis memurlarının her hangi birini sorgulamayı bile reddettiğini tespit etmiştir. Bilahare yapılan değişiklikler mağdurların,...

Read more

* Bu sayı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, gerekli tüm müteakip tedbirlerin alındığına karar verdiği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (dostane çözümler dahil) bütün kararlarını ve hükümlerini içermektedir. Kaynak: AİHM Kararlarını Uygulama Bölümü veri tabanı, HUDOC-EXEC.