Geri

Gayri adil yargılamadan sonra daha adil ceza muhakemesi usulüne geçiş

Laska ve Lika/Arnavutluk Davası   | 2010

Gayri adil yargılamadan sonra daha adil ceza muhakemesi usulüne geçiş

Söz konusu dava süreci adil yargılamanın gereklerini karşılamamıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 20 Nisan 2010 tarihli kararı

Ön bilgiler

Mavi-beyaz kar maskesi taşıyan üç kişi tarafından bir soygun düzenlenmişti. Polis Vladimir Laska ve Artur Lika’yı tutuklamış ancak bu şahıslar masum olduklarını iddia etmişlerdi. Polis Bay Laska ile Bay Lika’yı tanıklara izletmiş, ancak bunu yaparken Bay Laska ile Bay Lika’ya suçluların kullandığı mavi-beyaz kar maskesi giydirmişti. Tanıklara gösterilen diğer şahıslar siyah kar maskesi giymişlerdi. Tanıklar Bay Laska ile Bay Lika’yı soyguncular olarak teşhis ettiler. Bu “teşhis” daha sonra mahkemede kendilerinin mahkum edilmesi için kullanıldı.

AİHM kararı

Mahkeme sanıkların tanıklara gösterilmesi uygulamasında çok bariz yanlışlıklar olduğuna hükmetti. Bay Laska ile Bay Lika’nın mahkum edilmeleri esas itibariyle hatalı kanıtlara dayandırılmış, bu da onların adil yargılanma haklarını ihlal etmişti.

Müteakip gelişmeler

Ceza Muhakemesi Usulü Kanununda, yetkililerin sanıkları teşhis ederken düzgün usuller uygulamalarını gerekli kılacak ve yanlış suçlamalarda bulunmalarını önleyecek değişiklikler yapıldı.

Bay Laska ile Bay Lika’nın davaları yeniden görüldü. Her ikisi de haklarındaki suçlamalardan beraat ettiler.