Geri

Gözaltındaki bir adama işkence edilmesi polisin tutukluları istismarını önleyecek reformları tetiklemiştir

Kaçiu ve Kotorri /Arnavutluk Davası   | 2013

Gözaltındaki bir adama işkence edilmesi polisin tutukluları istismarını önleyecek reformları tetiklemiştir

Davacı o kadar kötü bir şekilde darp edilmişti ki duruşma salonuna polis memurları tarafından taşınması gerekti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 25 Temmuz 2013 tarihli Kararı

Ön bilgiler

Olsi Kaçiu polis gözetimindeyken işkence görmüştü. Kendisi başka bir şahsı suçlayan bir ifade vermeye zorlanmıştı. Bu ifade daha sonra duruşmada, işlenen bir suçu bildirmediği öne sürülerek kendisine karşı kullanılmıştı. Olsi Kaçiu iki yıl hapse mahkum edildi.

AİHM kararı

AİHM Bay Kaçiu’nun polis tarafından yürüyemeyecek ve ayakta duramayacak hale gelinceye kadar işkence gördüğüne hükmetti. Kendisine karşı yürütülen ceza kovuşturmasının tamamen işkence sırasında verdiği kanıtlara dayandığından, duruşması ve mahkumiyeti adil değildi. Bu da Bay Kaçiu’nun temel haklarını ihlal etmişti.

Müteakip gelişmeler

Bu ve diğer davalar sonucunda devlet yasal değişikliklerin yanı sıra, pratikte uygulanabilir, farkındalık artırıcı tedbirler de aldı. Bunlar tutuklulara kötü muamelenin ve işkence sonucunda elde edilen kanıtların kullanılmasının önlenmesine yönelik tedbirlerdi.

Yapılan reformlar arasında, 2013 yılında Ceza Usulü Kanununda yapılan bir değişiklikle, polis tarafından ilk kez gözaltına alındığında avukata erişim sağlama hakkı; 2014 yılında, tutuklu mahkumlara nasıl davranılacağının açık ve net kurallara bağlanması, tutuklu mahkum haklarına ilişkin yasada yapılan değişiklikler ve cezaevi görevlileri için yeni Etik Kurallar yer almaktadır.