Geri

Polisin bir ırkçı saldırıyı düzgün bir biçimde soruşturmaması üzerine reformlar yapılması

Koky ve Diğerleri/Slovakya Davası  | 2012

Polisin bir ırkçı saldırıyı düzgün bir biçimde soruşturmaması üzerine reformlar yapılması

Bir birey kendisine karşı tartışılabilir nitelikte ciddi bir kötü muamele uygulaması iddiasında bulunduğunda …sorumluların belirlenip cezalandırılmasıyla sonuçlanabilecek etkili bir resmi soruşturma yapılmalıdır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12 Haziran 2012 tarihli kararı

Ön bilgiler

Bir gece Gánovce-Filice köyünde bir grup Roman olmayan köy sakini zorla üç Romanın evine girmişlerdir. Saldırganlar evdekileri beyzbol sopalarıyla ve demir çubuklarla dövmüş ve bu sırada iddia edildiğine göre ırkçı sloganlar atmışlardır.

Mağdurlar saldırıdan sorumlu olduğunu öne sürdükleri bazı şahısları teşhis etmişlerdir. Ancak yetkililer herhangi bir kimseyi suçlamayı reddetmişlerdir.

AİHM kararı

AİHM yetkililerin olayı doğru dürüst soruşturmadıklarına veya sorumluları cezalandırmadıklarına hükmetti. AİHM ırkçı özellikler taşıyan saldırıların gereken biçimde soruşturulmasının özellikle önemli olduğuna dikkat çekti.

Müteakip gelişmeler

2014 yılında, yetkililerin ırkçı saikli suçları kovuşturmalarını kolaylaştırmak üzere aşırıcılık suçu adlı bir suç oluşturulmuştur. Bu tür suçlarla baş etmek üzere özel polis birimleri oluşturulmuş ve yetkili makamların eylemlerini içeren yeni yönetmelikler uygulamaya konmuştur.

2017 yılında yapılan diğer yasal değişikliklerle daha geniş kapsamlı aşırıcı faaliyetler yasaklanmış ve yetkililerin şiddet içeren ırkçı eylemleri kovuşturmaları kolaylaştırılmıştır. Bu tür suçları kovuşturmak üzere özel bir mahkeme ve savcılık bürosu sorumluluğu üstlenmiştir.