Geri

Suçsuz bir şahsın 40 yıl hapse mahkum edilmesinin ardından adil yargılama reformlarının yapılması

Ajdarić /Hırvatistan Davası   | 2011

Suçsuz bir şahsın 40 yıl hapse mahkum edilmesinin ardından adil yargılama reformlarının yapılması

Cezaevinden 60. Yaş günümden bir gün önce çıktım.
Ertesi gün kızım doğum günümü kutladı.
Kendisine ‘Doğum günüm bugün değil, dündü’ dedim.
Kızım bana hayretle bakarak, ‘Ama bugün 7 Şubat’ dedi.
Ben de ona, ‘Evet, ama dün, cezaevinden salıverildiğimde, yeniden doğdum’ dedim.”

2013 Şubat ayında Nedo Ajdarić ile Jutarnji Vijesti yapılan söyleşiden - © fotoğraf Nezavisne

Ön bilgiler

Neđo Ajdarić , adil olmayan bir yargılamadan sonra, haksız yere üç cinayetle suçlanarak 40 yıl hapse mahkum edildiğinde, 52 yaşındaydı.

Duygusal açıdan dengesiz ve histriyonik kişilik bozukluğu olan bir mahkumun Bay Ajdarić ve bir başka adamın söz konusu suçtan söz ettiğini işittiğini söyleyinceye kadar, Bay Ajdarić’i bu suçla ilişkilendiren hiçbir kanıt bulunmamaktaydı. Mahkumun sunduğu kanıtlardaki açık seçik tutarsızlıklara ve mahkumun zihinsel dengesizliğine ve Bay Ajdarić’i söz konusu suçla ilişkilendiren başka bir bilgi mevcut olmamasına rağmen, mahkeme heyeti kendisini mahkum etti.

AİHM kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mahkumun histriyonik kişilik bozukluğu olduğuna ve ifadesinin diğer mahkumların ifadesiyle çeliştiğine dikkat çekti. Mahkeme, söz konusu kanıtın Bay Ajdarić’i mahkum etme kapasitesi olmadığını belirtti. Bu durumda, Bay Ajdarić’e karşı sürdürülen dava süreci, Bay Ajdarić ‘in adil yargılanma hakkının ihlaline yol açmıştır.

Müteakip gelişmeler

Anayasa Mahkemesi mahkemelerin duruşmalarda kanıtları düzgün bir biçimde incelemesi ve sanığın savlarının uygun bir biçimde ele alınması gerektiğini vurgulayarak içtihadında değişiklik yaptı.

Bay Ajdarić ‘in davası yeniden açıldı ve Bay Ajdarić beraat etti.


İlgili örnekler

Çernobil kurtarma görevlisine tazminat ödenmemesi üzerine reformlar yapılması

Anatoly Burdov Çernobil felaketi sırasında acil müdahale ekibinde görevliyken radyasyona maruz kalmıştı. Kendisi çeşitli sosyal haklar ve ödeneklere hak kazanmıştı ancak yetkililer – Rus mahkemelerince bu yönde kararlara rağmen -- bunları ödemeyi reddettiler. Strazburg Mahkemesi bu durumun Bay Burdov’un haklarının ihlaline neden olduğuna hükmetti. Sonuç olarak mahkeme kararlarının...

Read more

Mahkemenin belirlediği çocuk yardımının on üç yıl boyunca ödenmemesi üzerine yasal reformlar yapılması

Snežana Boucke’nin evlilikten olma, Kristina adlı bir kız bebeği vardı. Babaya çocuk yardımı ödeme emri tebliğ edildi. Yetkililer mahkeme kararının uygulatılmasını sağlayamadı ve ödemeler 13 yıl boyunca yapılmadı. Strazburg Mahkemesi bu durumun Bn. Boucke’nin mahkeme kararlarının uygulatılması hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Dava sonucunda mahkeme kararlarının uygulatılması alanında önemli...

Read more

Aile içi şiddete maruz kalan kadının mahkemeye erişim sağlayamamasından sonra adli yardım sistemi oluşturulmuştur

Bayan Airey şiddet uygulayan bir alkolik olduğu iddia edilen kocasından resmen boşanmak istiyordu. Ancak avukat ücretlerini karşılayacak adli yardım alamıyordu ve avukat ücretlerini kendisi karşılayamıyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi adli yardımın olmamasının Bayan Airey’in mahkemelere erişimini fiilen engellediğini ve o nedenle de temel haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Ertesi yıl...

Read more

Polisin kötü muamelesinin soruşturulmaması sonunda reformlar yapılması

Pazarda ticaretle uğraşan Ágoston Kmetty iddiaya göre karakolda polislerce üç saat boyunca darp edilmiştir. Ancak polis memurlarına karşı bir suç atfedilmemiştir. Strazburg Mahkemesi savcının olayı hiçbir şekilde gerektiği gibi soruşturmadığına – olaya karışan polis memurlarının her hangi birini sorgulamayı bile reddettiğini tespit etmiştir. Bilahare yapılan değişiklikler mağdurların, suçların...

Read more

Asbest zehirlenmesinden ölen mağdurun ailesi için adaletin sağlanması

Hans Moor 1960’lı- 70’li yıllarda çalışırken asbeste maruz kalmıştı. Moor bunun sonucunda 2004 yılında teşhis edilen kanser hastalığına yakalanmıştı. Hans Moor 2005 yılında 58 yaşındayken öldü. Bay Moor ölümünden çok kısa bir süre önce asbeste maruz kalması konusunda tedbir almayan eski işverenine tazminat davası açtı. Davayı eşi ve çocukları sürdürdüler.

Read more

Gözaltındaki şahsa dava açma fırsatı verilmemesi üzerine yasal prosedürde değişiklik yapılması

Peter Frommelt mali suçlarla ilgili olarak yargılanmayı beklerken tutukluluk halinin sona ermesini talep etti. Bu durumda temyize gidildiğinde, kendisine de avukatına da yasal savlarını anlatmalarına izin verilmedi. Strazburg Mahkemesi bunun adil olmadığına hükmetti. Buna ilişkin yargı usullerinde değişiklik yapıladı ve bu gibi durumlarda insanların mahkemede açıklama yapmasına izin verildi.

Read more

Strazburg Mahkemesine yapılan dava başvurularından sonra adalete erişim konusunda yapılan reformlar çok uzun dava süreçlerine dikkat çekmiştir

AİHM İtalya’da bini aşkın davanın aşırı uzun sürdüğünü tespit etmiştir. Buna bir örnek de aile işletmesiyle ilgili bir dava süreci on yıldan fazla süren Bay Ceteroni’nin açtığı davadır. Gecikmeleri azaltmak üzere geniş kapsamlı reformlar yapılmıştır.

Read more

Adaletin yerini bulmasının on yılı aşkın bir süre gecikmesi sonrasında mahkeme sisteminde reform yapıldı

Aleksandar Caminski beş kişinin saldırısına uğramıştı. Şüphelilere karşı suç atfedilmiş ancak mahkemeye ancak on bir yıl sonra çıkarılmışlardı. Strazburg Mahkemesi bu gecikmenin makul sınırları aştığına hükmetti. Diğer davalarla birlikte bu dava sayesinde Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyetindeki dava süreçlerinin kısaltılmasına yönelik önemli değişiklikler yapıldı.

Read more

Kan transfüzyonuyla HIV virüsü bulaşan bir adamın davasının görülmesi yıllarca sürmüştür

Bay C ‘ye hastanede yapılan bir kan transfüzyonundan HIV virüsü bulaşmıştı. Bay C bu nedenle tazminat talep etti. Ancak Danimarka mahkemelerinde beş yıllık bir gecikme sonunda dava ele alınmadan Bay C AIDS’den hayatını kaybetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gecikmenin Bay C’nin mahkemeye makul bir sürede erişim hakkını ihlal ettiğine hükmetti. İleride bu tür gecikmelerin yaşanmamasını...

Read more