Kot so pokazale dosedanje raziskave Sveta Evrope, vse več držav članic Sveta Evrope postavlja integracijo priseljencev in njihovo usvajanje jezika države sprejema v središče svojih političnih debat in pobud.

Glavni cilji

 • Skladno s skupnimi vrednotami in načeli Sveta Evrope države članice podpreti in jim pomagati pri razvijanju jasnih in učinkovitih politik ter pri reviziji obstoječih politik.
   
 • Zagotoviti praktično podporo za učinkovito uresničevanje teh politik.
   
 • Spodbujati dobre prakse in visoko kakovost pri pripravi jezikovnih tečajev in jezikovnega testiranja.
   
 • Državam članicam ponuditi platformo za izmenjavo izkušenj in za razmislek o politiki in praksah na tem področju.
   

Če povzamemo: namen te spletne strani je ponuditi praktično orodje za zbiranje uporabnih sredstev in dostop do njih. Nastala je s pomočjo skupine strokovnjakov z različnih področij.
 

Prevod v slovenščino: Ina Ferbežar, članica delovne skupine LAMI (ALTE)

Oddelek za jezikovno politiko bi se rad zahvalil članom združenja ALTE (LAMI Group) za prevod nekaterih delov spletne strani LIAM (Jezikovna integracija odraslih priseljencev), da smo lahko pripravili to večjezično različico. Prevodi so na voljo v finščini, italijanščini, nemščini, norveščini, portugalščini, ruščini in slovenščini. Več

Prikaz spletne vsebine Prikaz spletne vsebine

News

 

in preparation: Language Support for adult refugees: a Council of Europe toolkit. A website in 7 languages:   Leaflet
Launch event on 22-23 November 2017 (Strasbourg) - www.coe.int/lang-refugees

 

LIAM SYMPOSIUM: the publication 
Published by De Gruyter Mouton for the Council of Europe  (ISBN 978-3-11-047749-8)

The linguistic integration of adult migrants: lessons from research /
L'intégration linguistique des migrants adultes : les enseignements de la recherche

 Bilingual Abstracts are available separately

This publication is the follow-up of the LIAM Symposium (Strasbourg, 30 March-1 April 2016). See the  Programme and Abstracts of  presentations

 

 Refugees need language – how can volunteers give support?
FR   EN   GER   GR


Key term section

Scenarios in language teaching and learning for adult migrants

Focus

Final Report on the 3rd Survey on language policies for the integration of adult migrants

More

Report of the 3rd intergovernmental conference on Quality in the Linguistic Integration of Adult Migrants (LIAM): from values to policy and practice.

More

Extracts from Council of Europe Conventions, Recommendations and Resolutions concerning Integration of Adult Migrants and Education (1968-2015)

EN  FR

Prikaz spletne vsebine Prikaz spletne vsebine

Selection of key terms linked to short papers discussing concepts and approaches or introducing tools

Language Policy main website:
www.coe.int/lang