Fuq l-isfond ta' sema ikħal, l-istilel jiffurmaw ċirku, li jissimbolizza l-unjoni. In-numru ta' stilel huwa fiss, u tnax huwa s-simbolu tal-perfezzjoni u l-kompletezza u jfakkruna fl-appostli, f’ulied Ġakobb, fl-isfidi ta’ Erkole, fix-xhur fis-sena, eċċ

Sa mit-twaqqif tiegħu fl-1949 il-Kunsill tal-Ewropa kien konxju tal-ħtieġa li l-Ewropa jkollha simbolu li miegħu iċ-ċittadini tagħha setgħu jidentifikaw. Fil-25 ta’ Ottubru, 1955, l-Assemblea Parlamentari unanimament approvat l-emblema ta' ċirku ta' stilel tad-deheb fuq sfond ikħal. Fid-9 ta’ Diċembru, 1955, il-Kumitat tal-Ministri tal-organizzazzjoni addotta l-bandiera tal-istilel, li tnediet uffiċjalment fit-13 ta' Diċembru tal-istess sena f'Pariġi.
 

Simbolu għall-Ewropa kollha

Fl-1983 il-Parlament Ewropew min-naha tiegħu adotta l-bandiera mfassla mill-Kunsill tal-Ewropa u għaldaqstant irrakkomanda li ssir l-emblema tal-Komunitajiet Ewropej. Il-Kunsill Ewropew ta l-approvazzjoni tiegħu f'Ġunju 1985. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea bdew jużaw il-bandiera fl-1986.

Minn dakinhar il-bandiera Ewropea saret sinonimu ma' proġett politiku komuni, li jgħaqqad l-Ewropej kollha, lil hinn mid-diversità tagħhom.

Storja tal-bandiera Ewropea

Immaġina l-bandiera Ewropea

Copyright

Any natural or legal person (‘user') may use the European emblem or any of its elements, subject to the following conditions of use.

Conditions of use

The use of the European emblem and/or any of its elements is allowed, irrespective of whether the use is of a non-profit or commercial nature, unless:

(a) the use creates the incorrect impression or assumption that there is a connection between the user and any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;

(b) the use leads the public to believe erroneously that the user benefits from the support, sponsorship, approval or consent of any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;

(c) the use is in connection with any objective or activity which is incompatible with the aims and principles of the European Union or of the Council of Europe, or which would be otherwise unlawful.

Trade mark and related issues

The use of the European emblem in accordance with the conditions in the previous section does not mean consent to registration of the emblem or an imitation thereof as a trade mark or any other IP right. The European Commission ([email protected]) and the Council of Europe ([email protected]) will continue the monitoring of applications for registration of the European emblem or part thereof as (part of) IP rights, in accordance with the applicable legal provisions.

Did you know?
The Council of Europe Anti-Doping Convention adopted in 1989 is the only international legal instrument in this area to date.

Fejn huma l-kwartieri ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa?

  1. Fi Brussell (il-Belġju)
  2. Fi Strasburgu (Franza)
  3. F'Ġinevra (Svizzera)
Close

Tweġiba żbaljata...

Close

Tweġiba tajba!

Close

Tweġiba żbaljata...