Il video è disponibile in diverse lingue

il bulgaro- francese - il greco- norvegese - il polacco - il russo - lo spagnolo - lo ucraino

Avropa Şurasının, İngilis dilində HELP abbreviaturası ilə tanınan, Hüquqşünasların İnsan Hüquqları üzrə Tədrisinə dair Proqramı məhz bu məqsədlə yaradılıbdır. Proqram Brayton və Brüssel Deklarasiyalarına uyğun hazırlanmışdır. Proqram Avropa qitəsində müxtəlif kateqoriya hüquqşünasların, o cümlədən, hakim, prokuror və vəkillərin, tədrisə olan xüsusi ehtiyaclarını qarşılayır və insan hüquqları sahəsində yüksək keyfiyyətli tədrisi təmin edir. Proqram Avropa Şurasının insan hüquqları sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması ilə bağlı bütün digər layihələrinin platformasıdur. O,  məhdud resursların israf edilmədən və mümkün qədər daha səmərəli istifadəsini təmin edir.

Ora “HELP nei 28”, sovvenzionato dall’Unione Europea

Il Programma europeo per la Formazione in Diritti Umani dei Professionisti del diritto nei 28 paesi membri dell’Unione Europea (HELP nei 28) aiuta i professionisti del diritto della UE ad acquisire la conoscenza e le competenze riguardanti la Carta Fondamentale dei Diritti Umani dell’Unione Europea (la Carta), la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e la Carta Sociale Europea (ESC) e a prendere dimestichezza con la giurisprudenza europea. Inoltre rafforza la Rete HELP degli istituti nazionali di formazione dei magistrati e degli ordini forensi.

Per saperne di più