Ո՞րն է ծրագրի նպատակը

Ուժեղացնել հայաստանյան հաստատությունների կարողությունները և բարձրացնել արդյունավետությունը կոռուպցիայի և փողերի լվացման դեմ պայքարում:

Ինչպե՞ս է իրականացվում ծրագիրը

Ուժեղացնել հայաստանյան հաստատությունների կարողությունները և բարձրացնել արդյունավետությունը կոռուպցիայի և փողերի լվացման դեմ պայքարում:

Որքա՞ն է ծրագրի բյուջեն

► Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմում է 630,000 եվրո։
► Ընդհանուր բյուջեն կազմում է 19,3 մլն եվրո (80%-ը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության և 20%-ը՝ Եվրոպայի խորհրդի կողմից)։

Հավելյալ տեղեկություններ

►Ծրագիրն իրականացնում է Եվրոպայի խորհրդի Տնտեսական հանցավորության դեմ պայքարի բաժինը՝ Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների և
► Գործընկերություն հանուն լավ կառավարման
Կայք՝ http://partnership-governance-eu.coe.int/
Էլ. փոստ՝ [email protected]
համագործակցության դեպարտամենտի միջոցով (Մարդու իրավունքների և իրավունքի գերակայության գլխավոր տնօրինություն)։
► Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակ Երևանում Կայք՝ https://www.coe.int/yerevan
Էլ. փոստ՝ [email protected]

«Գործընկերություն հանուն լավ կառավարման» (ԳԼԿ) ծրագիրը Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի համատեղ նախաձեռնությունն է՝ Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում լավ կառավարումն ամրապնդելու համար:
ԳԼԿ-ն տրամադրում է նպատակային աջակցություն Արևելյան գործընկերության երկրներին՝ մարդու իրավունքների, իրավունքի գերակայության և ժողովրդավարության ոլորտներում իրենց օրենսդրությունն ու պրակտիկան եվրոպական չափանիշներին մոտեցնելու համար: Այն աջակցում է, մասնավորապես, Արևելյան գործընկերության երկրների ներպետական բարեփոխումներին՝ արդարադատության ամրապնդման, տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի, հավասարության ապահովման և խտրականության բացառման, կանանց համար արդարադատության հասանելիության խթանման և կանանց նկատմամբ բռնության դեմ պայքարի նպատակով:

Ովքե՞ր են ծրագրի շահառուները

►Արդարադատության նախարարություն և Ներքին գործերի նախարարություն
► Հակակոռուպցիոն կոմիտե
► Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով
► Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ
► ՀՀ կենտրոնական բանկ
►Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն (Հայաստանի ՖՀՄ)
► Ազգային անվտանգության ծառայություն
► Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ
►Գլխավոր դատախազություն (Տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչություն)
► Քննչական կոմիտե
► Դատական իշխանություն
►Քաղաքացիական հասարակություն և hասարակության լայն շրջանակներ

Ի՞նչ արդյունքի ենք ակնկալում հասնել

► Կոռուպցիայի արդյունավետ կանխարգելման համար օրենսդրական, ռազմավարական և ինստիտուցիոնալ շրջանակների և կարողությունների ուժեղացում:
► Կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների բացահայտման, հետաքննության, քրեական հետապնդման և դատաքննության արդյունավետության բարձրացում:
► Ընդլայնված օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ շրջանակներ և ուժեղացված տեխնիկական կարողություններ՝ փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի և դրանց հետ առնչվող ակտիվների վերականգնման գործում:

Որքա՞ն է ծրագրի տեվողությունը

Ծրագրի տևողությունն է 2023 թվականի մարտի 1-ից մինչև 2026 թվականի փետրվարի 28-ը։

Ծրագիրը նպատակ ունի աջակցել Հայաստանում կոռուպցիայի, փողերի լվացման և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ դաշտի հետագա բարելավմանը, ինչպես նաև ապահովել դրա կիրառման արդյունավետությունը: Ծրագիրը փորձում է ուժեղացնել երկրի՝ կոռուպցիայի և փողերի լվացման դեմ պայքար իրականացնող մարմինների կարողությունները, աջակցել կոռուպցիայի դեմ պայքարի նոր մեխանիզմների ներդրմանը և կիրառմանը, ինչպես նաև բարձրացնել կոռուպցիայի դեմ պայքարի և բարեվարքության մասին իրազեկվածությունը:
Ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի «Գործընկերություն հանուն լավ կառավարման» համատեղ ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում՝ 2023-2027 թթ․-ին: Այն հիմնված է տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ոլորտում «Գործընկերություն հանուն լավ կառավարման» ծրագրի նախորդ փուլերի արդյունքների վրա (I փուլ՝ 2015-2018 թթ. և II փուլ՝ 2019-2023 թթ.):