Back Նոր էլեկտրոնային դասընթաց «Բուժաշխատողների մասնագիտական էթիկայի կանոնները» թեմայով

2 նոյեմբերի 2022 թ
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Նոր էլեկտրոնային դասընթաց «Բուժաշխատողների մասնագիտական էթիկայի կանոնները» թեմայով

Եվրոպայի խորհրդի «Մարդու իրավունքները կենսաբժշկության մեջ» ծրագրի շրջանակներում ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի հետ սերտ համագործակցությամբ մշակվել է նոր էլեկտրոնային դասընթաց՝ «Բուժաշխատողների մասնագիտական էթիկայի կանոնները, ինչպես նաև բժշկական գաղտնիքը միջազգային իրավական փաստաթղթերի և ՀՀ ներպետական օրենսդրության համատեքստում» թեմայով:

Դասընթացի նպատակը ավագ և միջին բուժաշխատողների կարողությունների զարգացումն է վերջերս ընդունված բուժաշխատողի մասնագիտական էթիկայի կանոնների վերաբերյալ, ինչպես նաև նպաստելու նրանց շարունակական մասնագիտական զարգացման գործընթացին։

Դասընթացի մշակման համար հիմք է հանդիսացել ՀՀ կառավարության 2022 թվականի փետրվարի 17-ի թիվ 182-Ն որոշմամբ հաստատված «Բուժաշխատողի մասնագիտական էթիկայի կանոնները», որը մշակվել է Եվրոպայի խորհրդի «Մարդու իրավունքները կենսաբժշկության մեջ» ծրագրի շրջանակներում՝ ՀՀ առողջապահության նախարարության հետ սերտ համագործակցությամբ։

Դասընթացի ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով։ Մասնակիցներին կտրամադրվի 10 ինքնակրթության ՇՄԶ կրեդիտ։

Դասընթացի թիրախային լսարանը՝ ավագ և միջին բուժաշխատողներ։

Դասընթացն անվճար է և հասանելի ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի ԷՈւՆ հարթակում հետևյալ հղմամբ։