Emberi jogok, demokrácia, jogállam
 

Az Európa Tanács szószólója a szólásszabadságnak és a média szabadságának, a gyülekezési szabadságnak, az egyenlőségnek és a kisebbségek védelmének. Olyan témákban indított kampányt, mint a gyermekek védelme, az online gyűlöletbeszéd és a romák, a legnagyobb európai kisebbség jogai. Az Európa Tanács segíti a tagállamokat a korrupció és a terrorizmus ellen harcban és a szükséges bírósági reformok végrehajtásában. Alkotmányjogi szakértőkből álló csoportja, a Velencei Bizottság jogi tanácsokkal segít országokat az egész világon.

Az Európa Tanács nemzetközi egyezményeken keresztül segíti elő az emberi jogok érvényre jutását, mint például az egyezmény a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról vagy a kiberbűnözésről szóló egyezmény. Figyelemmel kíséri a tagállamok előrehaladását ezeken a területeken, és független szakértői monitoring testületeken keresztül ajánlásokat is megfogalmaz. Ma már az Európa Tanács egyetlen tagállama sem alkalmazza a halálbüntetést.

Did you know?
The 10 000 pharmaceutical products manufactured and sold in Europe are subject to strict controls thanks to the work of the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare.

Kvíz

Az Európa Tanács a 27 tagú Európai Uniótól elkülönült szervezet. De egyetlen ország sem lépett még be az Unióba úgy, hogy előtte ne lett volna tagja az Európa Tanácsnak.

Hány tagállama van az Európa Tanácsnak?

  1. 39
  2. 42
  3. 46
Zárás

Helytelen válasz...

Zárás

Helytelen válasz...

Zárás

Helyes válasz!