Főtitkár

A Főtitkárt a Parlament Közgyűlése választja egy ötéves időszakra a Szervezet vezetőjének. Ő a felelős a Tanács munkaprogramjának és költségvetésének stratégiai tervezéséért és irányításáért. Ő vezeti és képviseli a Szervezetet.
Weboldal

 

A Főtitkárhelyettest szintén öt éves időtartamra választja a Parlamenti Közgyűlés, a Főtitkár választásától időben eltérő, külön választás keretében.
Weboldal

 


Miniszteri Bizottság

Ez a Tanács döntéshozó testülete, amely az egyes tagállamok külügyminisztereiből vagy Strasbourgba akkreditált állandó diplomáciai képviselőiből áll. A Miniszteri Bizottság dönt az Európa Tanács által folytatandó politikáról, jóváhagyja annak költségvetését és cselekvési programját.
Weboldal


A Parlament Közgyűlése (PACE)

A Parlament Közgyűlése a parlament 306, a 46 tagország által delegált tagjából áll, a Közgyűlés választja meg a Főtitkárt, az Emberi Jogi Biztost és az Emberi Jogok Európai Bíróságának bíróit; demokratikus fórumot nyújt a vitákhoz és figyelemmel kíséri a választásokat; bizottságai pedig fontos szerepet játszanak az aktuális kérdések kivizsgálásában.
Weboldal


A Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusa

A Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa az Európa Tanács egyik szerve, melynek feladata a helyi és regionális demokrácia erősítése a 46 tagállamban. Két kamarából – a Helyi Önkormányzatok Kamarája és a Régiók Kamarája– valamint három bizottságból áll, és több mint 150 000 helyi és regionális önkormányzat 612 választott tisztségviselőjét képviseli.
Weboldal


Emberi Jogok Európai Bírósága

Ez az állandó bíráskodó testület minden európai számára garantálja az Európai emberi jogi konvenció által védett jogokat. Nyitott államok és magánszemélyek számára egyaránt, nemzeti hovatartozásra való tekintet nélkül. Az Európa Tanács mind a 46 tagállama aláírója az Egyezménynek.
Weboldal


Az Emberi Jogok Biztosa

Az Emberi Jogi Biztosa független módon foglalkozik az emberi jogok megsértésével és hívja fel a figyelmet azokra.
Weboldal

 


Nem-kormányzati Szervek Konferenciája

A Konferencia hozzávetőleg 400 nemzetközi Nem-kormányzati szervet (NGO) tömörít. Létfontosságú kapcsolatot jelent a politikusok és a széles tömegek között, és eljuttatja a civil társadalom hangját a Tanácsba. Munkája során a Tanács nagymértékben hasznosítja az NGO-k szakértelmét és kapcsolatát az európai polgárokhoz.
Weboldal


Globális együttműködés

Az Európa Tanács szoros partnerségben működik az Európai Unióval, emellett együttműködik az Egyesült Nemzetekkel, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel és a szomszédságában illetve világszerte megtalálható partnerországokkal.
 

Did you know?
Eurimages, set up in 1988, is the first European cinema support fund.

Kvíz

Az alábbi országok közül melyik nem tagja az Európa Tanácsnak?

  1. Svájc
  2. Ukrajna
  3. Belarusz
Zárás

Helytelen válasz...

Zárás

Helytelen válasz...

Zárás

Helyes válasz!