Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome!


Dosta
je beseda, ki jo uporabljajo Romi in pomeni dovolj. Je pa tudi kampanja ozavešča­nja Sveta Evrope, katere temeljni namen je zbližati Nerome in Rome ter prispevati k premoščanju ovir, ki v stikih med Romi in Neromi nastajajo zaradi predsodkov in stereotipov.

Čeprav Romi v Evropi živijo že vse od 14. stoletja, jih večinska družba ne priznava vedno kot sebi enakopravne. Danes veliko romskih skupnosti živi v zelo težkih razmerah, njiho­va udeležba v javnem življenju pa je izredno omejena.

Romi so prebivalci Evrope in štejejo približno 12 milijonov ljudi. Živijo v skoraj vseh državah članicah Sveta Evrope; v nekaterih državah Srednje in Vzhodne Evrope predstavljajo več kot 5 odstotkov celotnega prebivalstva.

Romi so sestavni del evropskega prostora in nimajo le dolžnosti, temveč tudi pravice in želje kot vsi drugi, zato jih je treba priznati kot enakopravne sodržavljane ter spoštovati njihove človekove pravice. Poleg tega je romska kultura v celoti del kulturne dediščine Evrope: od nekdaj je prispevala k bogatenju evropskih družb. Zdaj je čas, da ta prispevek priznamo.

V zadnjih letih je bil zaznan določen napredek pri izboljšanju ekonomskih in socialnih razmer Romov v Evropi. Kljub temu globoko ukoreni­njena prepričanja in predsodki ta prizadevanja pogosto ovirajo.

Čeprav imajo evropske države različne politike do Romov, različni kulturni vzorci in socialni standardi, so sporočila, ki jih podaja »Dosta!« enaka za vse evropske države.
 

Cilji akcije

  • Boj proti stereotipom in negativnim predsodkom do Romov;
  • Boj proti anti-ciganizmu v okviru politik/ukrepov proti rasizmu in diskriminaciji;
  • Ozaveščanje o romski kulturi, jeziku in zgodovini.

Dosta! kampanja ni zasnovana kot izključno ukrepanje Sveta Evrope. Toplo pozdravljamo vse Evropejce, Rome in neromske predstavnike, predstavnike civilne družbe in javne uslužbence, ki si delijo cilje kampanje, da se ji pridružijo in v njej prispevajo svoj delež.

Če želite sodelovati, obstaja veliko načinov za podporo kampanji, od širjenja pozitivnih sporočil do boja proti stereotipom!

Stereotipi in predsodki so filtri, ki spreminjajo naš pogled na to, kaj je resničnost. Neznanje je glavni dejavnik predsodkov! Poglejmo drugače!


Opomba: Izraz „Romi“ se v Svetu Evrope uporablja za vključevanje široke raznolikosti skupin, ki jih zajema delo Sveta Evrope na tem področju: a) Romi, Sinti/Manush, Kale/Cale , Kaale, Romanichals, Boyash/Rudari; b) balkanske Egipčane (Egipčane in Aškalije); c) vzhodne skupine (Dom, Lom in Abdal); na drugi strani pa so skupine, kot so Travellers, Yenish, in populacije, imenovane v okviru upravnega izraza „Gens du voyage“, pa tudi osebe, ki se identificirajo kot „Cigani“.
 

 Dosta! Osvobodimo se predsodkov, spoznajmo Rome!
 

 

 

Give nothing to Racism

Year : 2020
Language : English

International Roma Day


Year : 2016
Language: no sound


Rejected Roma

Roma people living in camps in Europe


Year : 2016
Country : Council of Europe Member States
Language : no sound


Prejudice against the Roma community


Year : 2015
Country : Council of Europe Member States
Language : English


Viewpoint Roma - Rejected Europeans


Year : 2010
Country : Strasbourg (France)
Language : English