Dosta! Dosť! Ísť za predsudky, stretnúť Rómov!


„Dosta!“ znamená "dosť" vo variante Rómskeho jazyka používaného na Balkáne, kde kampaň bola iniciovaná. Je to tiež kampaň Rady Európy pre zvýšenie povedomia, ktorej cieľom je priviesť bližšie nerómskych občanov k Rómom prelomením bariér vytvorených predsudkami a stereotypmi.

Hoci Rómovia sú prítomní v Európe najmenej od 14-teho storočia, nie sú vždy uznaní majoritnou spoločnosťou ako plnoprávni európsky ľudia. Mnoho rómskych komunít dnes žije vo veľmi ťažkých podmienkach a ich účasť na verejnom živote, je extrémne obmedzená.

Isté je, že Rómovia sú európski občania: tvoria skupinu asi 12 miliónov ľudí a možno ich nájsť v takmer každej členskej krajine Rady Európy; v niekoľkých stredoeurópskych a východoeurópskych krajinách, predstavujú medzi 5% až 10% populácie.

Byť európskymi občanmi znamená ,že Rómovia majú nielen povinnosti, ale aj práva a ambície rovnako ako všetci ostatní ,a preto musí byť uznané ich občianstvo a ľudské práva. Okrem toho rómska kultúra je úplne súčasťou kultúrneho dedičstva Európy: vždy prispievala k obohateniu európskych spoločností. Teraz je čas na uznanie tohto príspevku.

V posledných rokoch sa dosiahol pokrok v zlepšení hospodárskeho a sociálneho rozvoja Rómov v Európe. Avšak tieto snahy často čelia vážnym prekážkam spôsobeným hlboko zakorenenými presvedčeniami a predsudkami.

Hoci európske krajiny majú odlišné politiky voči Rómom, odlišným kultúrnym modelom a sociálnym štandardom, správy, ktoré "Dosta!" ktoré chce vyjadriť, sú rovnaké pre všetky európske krajiny.
 

Ciele kampane

  • Boj proti stereotypom a negatívnym predsudkom voči Rómom;
  • Boj proti anti-ciganyizmu v rámci politík/opatrení proti rasizmu a diskriminácii;
  • Zvyšovanie povedomia o rómskej kultúre, jazyku a histórii.

Dosta! kampaň nie je koncipovaná ako výlučne činnosť Rady Európy. Srdečne víta všetkých Európanov, Rómov a Nerómov, predstaviteľov občianskej spoločnosti a verejných činiteľov, ktorí zdieľajú ciele tejto kampane a pripájajú sa k nej.

Ak sa chcete podieľať, existuje množstvo spôsobov, ako podporiť kampaň, začínajúc šírením jej správ a bojom proti stereotypom!

Stereoptypy a predsudky sú dva filtre, ktoré modifikujú náš pohľad na to, čo je realita. Nevedomosť je hlavným faktorom predsudku! Poďme myslieť inak!
 

Poznámka: Termín "Rómovia" sa v Rade Európy používa tak, aby zahŕňal širokú rozmanitosť skupín, na ktoré sa vzťahuje práca Rady Európy v tejto oblasti: na jednej strane a) Rómovia, Sinti/Manuš, Kale/Cale, Kaale, Romanichals, Bojaš/Rudari; b) balkánski Egypťania a Aškali; c) východné skupiny (Dom, Lom a Abdal); a na druhej strane skupiny ako kočovníci, Jeniš a populácie určené pod administratívnym pojmom "Gens du voyage" (Cestovatelia), ako aj osoby, ktoré sa samé identifikujú ako "Cigáni".
 

 Prospektu Dosta! Dosť! Ísť za predsudky, stretnúť Rómov!

Give nothing to Racism

Year : 2020
Language : English

International Roma Day


Year : 2016
Language: no sound


Rejected Roma

Roma people living in camps in Europe


Year : 2016
Country : Council of Europe Member States
Language : no sound


Prejudice against the Roma community


Year : 2015
Country : Council of Europe Member States
Language : English


Viewpoint Roma - Rejected Europeans


Year : 2010
Country : Strasbourg (France)
Language : English