Доста! Ослободимо се предрасуда, упознајмо Роме!


Доста!
има исто значење на српском као и на неколико дијалеката ромског језика, употребљаван на Балкану где је ова кампања и првобитно иницирана. To je такође и иницијатива подизања свести Савета Европе koja има зa циљ da приближи нe-Роме ромским грађанима, рушењем баријера koje су настале предрасудама и стереотипима.

И поред тога што су Роми присутни у Европи још од 14. века, њихов пуноправни статус европског народа често није признат од стране не-ромске већине. Данас, многе ромске заједнице живе у тешким условима, a њихово учешће у јавном животу je у крајњој мери ограничено.

Oнo штo je извесно је да су Роми европски грађани: они чине групу од 12 милиона људи и могу се наћи у скоро свакој држави чланици Савета Европе; У неколико држава Централне и Источне Европе, они представљају измећу 5 и 10% целокупног становништва.

Бити грађанин Европе значи да Роми, поред дужности, такође поседују права и тежње као и било ко други. Због тога, њихов грађански статус и људска права морају бити признати. У прилог томе, ромска култура je пуноправни део европског културног наслеђа: одувек je доприносила обогаћењу европских друштава. Сада је тренутак да се тај допринос призна.

Током претходних година, постигнут је знатан напредак у побољшавању економског и социјалног развоја Рома у Европи. Међутим, ови напори су знатно отежани због дубоко укорењених веровања и предрасуда.

И поред чињенице да европске земље имају различите политике према Ромима, културне обрасце и друштвене стандарде, поруке које “Доста!” жели да пренесе су истоветне зa све европске државе.
 

Циљеви кампање

  • Борба против стереотипа и негативних предрасуда према Ромима;
  • Борба против анти-циганизма у оквирима политика/ акција које су усмерене против расизма и дискриминације;
  • Подизање свести о ромској култури, језику и историји.
     

Доста! кампања није замишљена да буде искључиво акција Савета Европе. Ми срдачно отварамо врата свим Европљанима, Ромима и не-Ромима, предстваницима цивилног друштва и јавним званичницима, који су сагласни сa циљевима кампање, да сe придруже и придонесу овој кампањи.

Ако желите да учествујете, постоји прегршт начина да се кампања подржи, почевши од ширења порука до борбе против стереотипа!

Стереотипи и предрасуде су филтери који мењају наш поглед на стварност. Незнање је главни фактор предрасуда! Размишљајмо другачије!

Напомена: Термин “Роми”, употребљаван у Савету Европе, односи се на Роме, Синте, Кале и остале сродне групе у Европи, укључујући народе путнике и источноевропске групе (Дом i Лом), и обухвата широку разноврсност група, заједно са особама које се идентификују као цигани.
 

 Priručnik za borbu protiv anti-ciganizma
 

 

Videos

Give nothing to Racism

Year : 2020
Language : English

International Roma Day


Year : 2016
Language: no sound


Rejected Roma

Roma people living in camps in Europe


Year : 2016
Country : Council of Europe Member States
Language : no sound


Prejudice against the Roma community


Year : 2015
Country : Council of Europe Member States
Language : English


Viewpoint Roma - Rejected Europeans


Year : 2010
Country : Strasbourg (France)
Language : English