Достатъчнo! Стига толкова! Да преодолеем предразсъдъците, да опознаем ромите!


„Доста!“ означава „достатъчно“ във варианта на разговорния ромски език на Балканите, където е стартирала кампанията. Заглавието на кампанията изразява и съпричасността на Съвета на Европа, който цели да доближи неромските граждани към ромите, преодолявайки бариерите, причинени от предразсъдъци и стереотипи.

Макар ромите да живеят в Европа още от XIV век, те не са припознати от мнозинството в обществото като един пълноправен европейски народ. Многобройни ромски родове днес живеят в много тежки условия и участието им в обществения живот е твърде ограничено.

Това, което е сигурно, е че ромите са европейски граждани: те съставляват група от близо 12 милиона хора и могат да бъдат открити във всички страни-членки на Съвета на Европа; в някои от страните в Централна и Източна Европа те са между 5% и 10 % от населението.

Като европейски граждани, ромите имат не само задължения, ни и права и свои стремежи, поради което качеството им на граждани и основните им права трябва да бъдат припознати. Освен това, ромската култура представлява част от европейското културно наследство и винаги е допринасяла за обогатяването на нашите общества. Време е да се припознае тази заслуга.

Не може да се отрече, че през последните години са налице подобрения в икономическото и социално развитие на ромите в Европа. Въпреки това тези усилия често срещат сериозни затруднения, причинени от дълбоко вкоренени предразсъдъци или разбирания.

Въпреки, че европейците се различават по отношение на политиките си към ромите и към техните културни модели и социални норми, посланията, които „ДОСТА!“ отправя, са еднакви за всички.
 

Цели на кампанията

  • Да се бори срещу предразсъдъците и негативните стереотипи срещу ромите;
  • Да се бори срещу негативизма към ромите чрез политики и дейности, насочени срещу расизма и дискриминацията;
  • Повишаване информираността на хората по отношение на ромската култура, език и история.
     

Кампанията „Доста!“ не е ексклузивно дейност само на Съвета на Европа. Горещо приветстваме всички европейци, роми и нероми, представители на общности, неправителствени организации и публични институции, които споделят целите на кампанията, да ни подкрепят и да се приобщят към нас.

Ако Вие желаете да участвате в кампанията, можете да направите това по хиляди начини, като за начало започнете да разпространявате тези послания и се борите със стереотипите

Предразсъдъците и стереотипите са един вид филтри, видоизменящи нашата представа за реалността. Невежеството е основният източник на предразсъдъци! Да помислим различно!
 

НБ: Терминът „роми“, използван в рамките на Съвета на Европа, определя ромите, синтите, Калете и други сродни самоопределящи се групи в Европа, към които спадат пътуващите общности, източните групи Дом и Лом, включително и хората, които се самоопределят като цигани.
 

 Достатъчнo! Стига толкова! Да преодолеем предразсъдъците, да опознаем ромите!

 Доста! Достатъчнo! Стига толкова! Да преодолеем предразсъдъците, да опознаем ромите! Наръчникът за борба срещу анти-джипсизма 

Give nothing to Racism

Year : 2020
Language : English

International Roma Day


Year : 2016
Language: no sound


Rejected Roma

Roma people living in camps in Europe


Year : 2016
Country : Council of Europe Member States
Language : no sound


Prejudice against the Roma community


Year : 2015
Country : Council of Europe Member States
Language : English


Viewpoint Roma - Rejected Europeans


Year : 2010
Country : Strasbourg (France)
Language : English