>> Svenska

Dosta! Hylkää ennakkoluulosi, löydä todelliset romanit!

Dosta — romanikielinen sana, joka tarkoittaa “riittää” — on Euroopan neuvoston yhteinen tiedotuskampanja. Sen tavoitteena on lähentää valtaväestöä ja romaneja toisiinsa ja murtaa lähentymisen esteenä olevia ennakkoluuloja ja stereotypioita.

Vaikka romanit ovat olleet Euroopassa jo 1300-luvulta lähtien, yhteiskunta ei vieläkään aina tunnusta heitä täysin eurooppalaiseksi kansaksi. Vielä tänäänkin monet romaniyhteisöt elävät erittäin vaikeissa oloissa ja heidän osallistumismahdollisuutensa julkiseen elämään ovat äärimmäisen rajalliset.

Se on varmaa, että romanit ovat Euroopan kansalaisia: heitä on 10-12 miljoonaa, ja he ovat levittäytyneet lähes jokaiseen Euroopan neuvoston jäsenvaltioon; joissakin Keski- ja Itä-Euroopan valtioissa yli viisi prosenttia väestöstä on romaneja.

Euroopan kansalaisina romaneilla on paitsi velvollisuuksia, mutta myös oikeuksia ja toiveita kuten kenellä tahansa meistä. Tämän vuoksi heidän kansalaisuutensa ja ihmisoikeutensa tulee tunnustaa. Lisäksi romanikulttuuri on oikeutetusti osa Euroopan kulttuuriperintöä. Se on kautta aikain rikastuttanut eurooppalaisia yhteiskuntia, ja tälle olisi vihdoin aika antaa arvoa.

Euroopan romanien taloudellisen ja sosiaalisen aseman parantamiseksi on tapahtunut. Pyrittäessä parantamaan romanien asemaa kohdataan kuitenkin usein vakavia ongelmia, jotka johtuvat ihmisten syvälle juurtuneista uskomuksista ja ennakkoluuloista.

Vaikka Euroopan maissa on erilaiset politiikat romanien suhteen, erilaiset kulttuuriset mallit ja sosiaaliset normit, viestit, joita "Dosta!" haluaa välittää, ovat samat kaikille Euroopan maille.


Kampanjan tavoitteet

  • Stereotyyppien ja negatiivisten ennakkoluulojen torjunta romaneja vastaan;
  • Kiinnostetaan romanien vastaisia toimia rasismin ja syrjinnän vastaisten politiikkojen/toimien yhteydessä;
  • Romanikulttuuria, kieltä ja historiaa koskevan tietoisuuden lisääminen.
     

Dosta! ei ole yksin Euroopan neuvoston kampanja. Kaikki osanottajamaiden kansalaiset ja kaikki eurooppalaiset, niin romanit kuin muutkin, jotka jakavat kampanjan tavoitteet, ovat lämpimästi tervetulleita kantamaan oman kortensa kekoon.

Jos haluat auttaa, voit tukea kampanjaa monella tavoin. Kaikki alkaa kampanjan viestin levittämisestä ja stereotypioiden vastustamisesta!

Stereotyypit ja ennakkoluulot ovat molemmat suodattimia, jotka muuttavat näkemystämme siitä, mitä todellisuudessa on. Tietämättömyys on tärkein tekijä ennakkoluuloissa! Ajatelkaamme toisin!


Huomautus: Termiä "romanit" käytetään Euroopan neuvostossa kattamaan Euroopan neuvoston työhön kuuluvien ryhmien moninaisuus tällä alalla: toisaalta a) romani, sinti/manush, kale/cale, kaale, romanichals, boyash/rudari; b) balkanin egyptiläiset (egyptiläiset ja ashkalit); c) itäiset ryhmät (dom, lom ja abdal); ja toisaalta sellaisia ryhmiä, kuten travellers, yenish, ja väestöjä, jotka on nimetty hallinnolliseen termiin ”gens du voyage”, sekä henkilöitä, jotka tunnistavat itsensä mustalaisiksi.
 

Give nothing to Racism

Year : 2020
Language : English

International Roma Day


Year : 2016
Language: no sound


Rejected Roma

Roma people living in camps in Europe


Year : 2016
Country : Council of Europe Member States
Language : no sound


Prejudice against the Roma community


Year : 2015
Country : Council of Europe Member States
Language : English


Viewpoint Roma - Rejected Europeans


Year : 2010
Country : Strasbourg (France)
Language : English