Back

Den danske statsminister tilskynder yderligere reform af Europa-konventionen

Den parlamentariske forsamlings session Strasbourg 24. januar 2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Lars Løkke Rasmussen

Lars Løkke Rasmussen

Den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen har opfordret til yderligere reform af Europa-konventionen om menneskerettighederne – og tilskyndet medlemsstaterne til at tage den i anvendelse mere effektivt på nationalt plan.

Statsministeren henvendte sig til Europarådets parlamentariske forsamling (PACE) under dennes plenarmøde i Strasbourg og sagde, at det var nødvendigt at ”reformere konventionen for at bevare den”.

Problemerne omfatter uhensigtsmæssig national anvendelse af domstolens regler, spørgsmål omkring fortolkningen af konventionen og udfordringen med domstolens høje antal sager, udtalte han.

”Danmark har altid været en stærk tilhænger af det europæiske menneskerettighedssystem – derfor er vores hovedprioritet at reformere systemet,” understregede han.

Han opfordrede til en åben og fortsat debat om, hvordan konventionssystemets relevans og effektivitet kan sikres. ”Ingen har interesse i et konventionssystem, der opfattes som uharmonisk af medlemsstaterne eller det brede publikum. Det kræver bestræbelser fra alle sider.”

Han skyndede også til mere aktion på nationalt plan for at opretholde konventionen. ”Vi bør ikke glemme, at det er medlemsstaterne, der primært beskytter konventionens rettigheder – og for at gøre det bør de gives et fornuftigt råderum til at handle, en margen for vurdering, der naturligvis er underlagt domstolens overvågning.”

”Europarådet og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er sande juveler,” udtalte hr. Rasmussen afsluttende. ”Det er vores opgave at få dem til at skinne.”


Events Events
30 November - 2 December 2021 Strasbourg

Implementing ECHR judgments

Follow us Follow us

       

Galleries Galleries
galleries link
Facebook Facebook
@coe on twitter @coe on twitter