Back

Det danske formandskab giver udtryk for støtte i en vanskelig situation

Den parlamentariske forsamlings session Strasbourg 23. januar 2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Anders Samuelsen

Anders Samuelsen

”Det danske formandskab har til hensigt at føre et nært samarbejde med forsamlingen og generalsekretariatet samtidigt, når vores organisation er konfronteret med flere større udfordringer”, sagde Anders Samuelsen, dansk udenrigsminister od formand for ministerkomitéen, da han talte foran forsamlingen.

“Det var et vigtigt skridt at nedsætte en Ad hoc-komite om ’Den parlamentariske forsamlings rolle og opgave’ som følge af Nicoletti-rapporten, der henstiller til et topmøde i Europarådet. Jeg håber stærkt, at alle bestræbelserne på at forene de forskellige synspunkter vil føre til konkrete resultater,” tilføjede hr. Samuelsen.

Han gennemgik ligeledes en række beslutninger, som ministerkomiteen har truffet vedrørende situationen i de forskellige medlemsstater – især Aserbajdsjan og Ukraine – og meddelte de begivenheder, der er planlagt inden for rammen af det danske formandskab i forbindelse med dets prioriter, navnlig: den fortsatte reform af det europæiske menneskerettighedssystem, lige chancer og de handicappedes rettigheder, de unges involvering i demokrati og bekæmpelsen af tortur.

Hr Samuelsen sluttede af med at meddele, at der vil blive organiseret et ministermøde i maj måned i Danmark om Europarådets fremtid og organisationens prioriteter.


Events Events
14-16 September Strasbourg

Implementing ECHR judgments

Follow us Follow us

       

Galleries Galleries
galleries link
Facebook Facebook
@coe on twitter @coe on twitter