Back

Frisørsalon om, hvordan flere mænd kan involveres i at fremme kønslig ligestilling og i at bekæmpe sexisme

Ministerkomitèen Strasbourg 26. april 2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Frisørsalon om, hvordan flere mænd kan involveres i at fremme kønslig ligestilling og i at bekæmpe sexisme

Medlemmer af Den Parlamentariske Forsamling, ambassadører fra Europarådets 47 medlemsstater og dommere af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol mødes den 26. april i Strasbourg for at diskutere om, hvordan flere mænd kan involveres i at fremme kønslig ligestilling og i at bekæmpe sexisme.

Konferencen organiseres i et samarbejde mellem det danske formandskab for ministerkomitéen, de islandske myndigheder og Europarådet. Hr. Ásmundur Einar Daðason, Islands minister for sociale anliggender og ligestilling, og hr. Thorbjörn Jagland, Europarådets generalsekretær, vil åbne konferencen.

Sexisme i offentligheden er et samfundsproblem, hvis løsning kræver involvering fra kvinder og mænd. Sammen vil vi indlede en indholdsrig diskussion om vores roller som individer, partnere og beslutningstagere og om måden, hvorpå mænd kan følge kvinder i at fremskynde kønslig ligestilling og i at bekæmpe sexisme. Det er nu tid til gå i aktion! Deltagerne vil blive opfordret til at identificere, udforske og udfordre negative kønslige stereotyper – heriblandt dem, der specifikt vedrører mandlighed og maskulinitet – som forhindrer os i at opnå kønslig ligestilling.

Frisørsalonen var et initiativ fra Island og Surinam i 2014 inspireret af Han-for-Hende-kampagnen og Genève-kønslederskabsinitiativet, og adskillige konferencer er siden blevet afholdt blandt andet inden for FN og NATO. Frisørsalonbegivenhederne danner ramme for mand-til-mand-diskussioner og overvejelser omkring deres egne adfærdsmønstre, privilegier og rolleskabende barrierer for styrkelse af kvindelig indflydelse og omkring måden, hvorpå mænd i stedet kan blive til aktører for forandring ved at virkeliggøre kønslig ligestilling. Således fremskynder Frisørsalonplatformen mænd til at involvere sig aktivt for kønslig ligestilling på individuelt og kollektivt niveau og til at inspirere andre mænd til at følge dem og til at bringe debatten om kønslig ligestilling ind i frisørsaloner og omklædningsrum rundt omkring i verden. Frisørsalonens værktøjskasse er blevet udviklet for at gøre andre i stand til at mobilisere mænd omkring dem med henblik på kønslig ligestilling. Værktøjskassen er en del af Islands involvering i Han-for-Hende-bevægelsen og kan besøges på bevægelsens hjemmesidde.

Danmark og Island er værter for en reception kl. 18:30 torsdag den 26. april hos the European Parliamentary Association (76 allée de la Robertsau, Strasbourg).


Follow us Follow us

       

Galleries Galleries
galleries link
Facebook Facebook
@coe on twitter @coe on twitter